‘Beperking van de uitstoot kan klimaatverandering niet meer stoppen’

  Klimaatverandering tegengaan door de uitstoot van broeikasgassen te beperken: ooit was dat een optie. Maar nu is het daar waarschijnlijk al veel te laat voor: klimaatverandering kan niet meer worden gestopt door een kleinere uitstoot. Dat concluderen wetenschappers in het blad Nature.

  Overheden moeten zich niet langer enkel richten op het terugdringen van de uitstoot. Ze moeten ook na gaan denken over hoe ze in de toekomst om willen gaan met de negatieve gevolgen die klimaatverandering heeft. “Op dit moment zijn de pogingen van de overheid om de emissie door emissiehandel terug te dringen en het gebruik van hernieuwbare en duurzame energiebronnen waarschijnlijk al te laat en niet meer in staat om de onvermijdelijke trend van wereldwijde opwarming tegen te houden,” schrijven de onderzoekers in het blad Nature.

  Effect
  De onderzoekers benadrukken dat we – mede doordat de nadruk voortdurend ligt op het beperken van de uitstoot – niet goed weten welke effecten klimaatverandering straks op deze aarde gaat hebben en hoe we daarmee om moeten gaan. We weten nog onvoldoende hoe een warmere wereld er straks uit gaat zien en dat is zorgwekkend, omdat ze zo afhankelijk zijn van de aarde. “De oppervlaktesystemen van de aarde voorzien ons van water en grondstoffen, houden ecosystemen in stand en beïnvloeden de ons nu nog onbekende manieren waarop de aarde reageert op klimaat en hoe het klimaat vervolgens daar weer op reageert.”

  WIST U DAT…

  …zich rondom Antarctica nu een recordhoeveelheid aan ijs bevindt?

  Kwetsbaar
  We weten dus nog steeds niet precies welke gebieden in een warmere wereld het kwetsbaarst worden en welke gebieden het wel zullen redden. En dus weten we ook nog niet hoe we met – de door de wetenschappers als ‘onvermijdelijk’ aangeduide – gevolgen van klimaatverandering om moeten gaan.

  En dat moet veranderen. Maar hoe? De onderzoekers pleiten voor meer internationaal onderzoek naar de gevolgen die klimaatverandering heeft. En (nationale) overheden moeten zich ook met deze dingen gaan bezighouden en niet langer alleen maar over het afremmen van klimaatverandering hebben.

  Bronmateriaal

  "Too late to stop global warming by cutting emissions" - University of the Witwatersrand (via Eurekalert.org).
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Ian Britton (cc via Flickr.com).

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd