Blijf jij voor altijd getrouwd of ga je scheiden?

De kans dat een huwelijk voortijdig strandt is circa 36%. Stellen zijn gemiddeld 14,4 jaar getrouwd op het moment van scheiden. Wat bepaalt nu dat het ene stel wel scheidt, terwijl het andere stel niet uit elkaar gaat?

De afgelopen tientallen jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar echtscheidingen. Het gaat te ver om te beweren dat een scheiding te voorspellen is, maar er zijn wel risicofactoren die de kans op een echtscheiding vergroten. Sommige risicofactoren zijn logisch. Zo blijkt dat mensen die kort voor hun huwelijk twijfels hebben, dit gevoel serieus moeten nemen, omdat de kans groter is dat ‘twijfelende’ partners scheiden. “Mensen denken dat iedereen kort voor het huwelijk twijfels heeft en dat je je er geen zorgen over hoeft te maken,” vertelt onderzoeker Justin Lavner. Maar uit zijn vervolgonderzoek bleek dat de gevolgen groot zijn. Negentien procent van de vrouwen die kort voor hun huwelijk twijfelden, was vier jaar later gescheiden. Van de vrouwen die kort voor hun huwelijk geen twijfels hadden, was dat acht procent.

Maar er zijn ook factoren die minder voor de hand liggen. Deze factoren zijn opgenomen in de onderstaande test. Je kunt dus zelf testen of je – wetenschappelijk gezien – een grotere of een kleinere kans hebt op een echtscheiding. Na het voltooien van de test lees je wat de verschillende risicofactoren zijn.

Ter geruststelling: de test is voor de ‘fun’ en voorspelt natuurlijk niet of jouw huwelijk op de klippen loopt of niet. Het geeft slechts een statistische indicatie. Veel succes!

[viralQuiz id=1]

Bronmateriaal

Bronnen zijn vernoemd in de uitslag van de test.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd