Belangrijkste symptoom van tuberculose blijkt verrassend weinig voor te komen bij patiënten met tuberculose (en dat is zorgelijk)

Wetenschappers hebben iets opmerkelijks ontdekt: verreweg de meeste mensen met tuberculose hebben geen last van langdurig hoesten. Dat is een probleem, omdat dit symptoom bekend staat als één van de belangrijkste manieren om tuberculose te kunnen herkennen.

Tuberculose (tbc) staat bekend als één van de dodelijkste infectieziekten op aarde. Het lijstje aan symptomen is dan ook niet mals: het begint bij koorts en moeilijk ademhalen en loopt op tot snel afvallen en zelfs bloed ophoesten. Bovenaan het lijstje van symptomen staat echter het langdurig en veelvuldig hoesten. Dit symptoom gold voor lange tijd als een manier om tuberculose te herkennen. Wetenschappers hebben nu dus een groot probleem ontdekt: meer dan 80% van de mensen met tuberculose heeft geen last van langdurig hoesten.

Wetenschapper Frank Cobelens heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hij laat weten: “Langdurig hoesten is vaak het eerste herkenningspunt voor een mogelijke diagnose. Als 80% van de mensen met tuberculose echter geen last heeft van hoesten, betekent dit dat veel diagnoses veel later gesteld worden dan zou moeten. Het is hierbij goed mogelijk dat iemand de diagnose krijgt nadat deze anderen al heeft aangestoken, of dat mensen helemaal geen diagnose krijgen.” Het onderzoek is gepubliceerd in het blad The Lancet Infectious Diseases.

Selectieproces
Voor het onderzoek hebben de wetenschappers gebruik gemaakt van data afkomstig van gezondheidsenquêtes. Het onderzoek begon erg breed: bij de eerste selectie werden er 34 vragenlijsten geïdentificeerd, waarvan er 31 geschikt bleken te zijn voor het onderzoek. Van deze 31 vragenlijsten bleken er 12 vragenlijsten data te bevatten van individuele deelnemers. Acht van deze vragenlijsten waren afkomstig uit Afrikaanse landen, terwijl de overige vier vragenlijsten afkomstig waren uit Aziatische landen. Op deze manier hebben de onderzoekers uiteindelijk de data geanalyseerd van 620.682 deelnemers. De wetenschappers geven in hun onderzoek aan bewust gekozen te hebben voor data uit Afrikaanse en Aziatische landen, omdat globaal gezien deze gebieden verreweg het meest te maken hebben met tuberculose.

Met het selectieproces achter de rug betrof de volgende stap in het onderzoek het daadwerkelijk analyseren van de data. Hierbij is het belangrijk om te benoemen dat er twee verschillende ‘vormen’ zijn van tuberculose: een tuberculose-infectie en tuberculose-ziekte. Hierbij is het vaak zo dat mensen eerst de infectie oplopen via de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Deze infectie kan zich vervolgens doorontwikkelen naar een ziekte, waarbij de bacterie ook voor kan komen in andere delen van het lichaam – en dus niet meer alleen in de longen. Als tijdens de ziekteperiode de tuberculose-bacteriën zich in de longen bevinden is er een (grote) kans dat de ziekte besmettelijk is. Voor het onderzoek hebben de wetenschappers dan ook gekeken naar de aanwezigheid van de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Hieruit bleek dat van de 620.682 deelnemers uiteindelijk 1944 deelnemers tuberculose hadden. Vervolgens werd er gekeken naar hoe vaak deze deelnemers last hadden van hoesten. Van deze groep gaf 82.8% aan dat ze geen last hadden van langdurig hoesten. Misschien nog interessanter: van dezelfde groep gaf 62.5% aan helemaal geen last te hebben van hoesten – en dus ook niet van langdurig hoesten.

Hardnekkig
De resultaten van het onderzoek zijn bijzonder significant, omdat ze – eindelijk – kunnen verklaren waarom tuberculose in Afrika en Azië zo hardnekkig stand lijkt te houden. Cobelens sluit af: “Onze resultaten onthullen de waarschijnlijke reden waarom tuberculose zo dominant is in Afrika en Azië, ondanks de pogingen om de ziekte zoveel mogelijk te bestrijden. Het is nu dan ook duidelijk dat we het identificeren van tuberculose echt anders aan moeten pakken. Dit betekent dat we de huidige manieren echt op grote schaal om moeten gooien. Vooral in armere gebieden worden momenteel veel mensen met tuberculose niet geïdentificeerd. In de toekomst zullen we ons vooral moeten richten op het nemen van meer röntgenfoto’s. Daarnaast moeten we ook werken aan goedkope en gebruiksvriendelijke testen waarmee tuberculose opgespoord kan worden.”

Bronmateriaal

"No persistent cough in 4 out of 5 with Tuberculosis" - AMSTERDAM UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Afbeelding bovenaan dit artikel: pixelshot (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd