Belangrijke tak van Mars One is failliet – maar er is hoop

Volgens Mars One zijn er reeds veelbelovende gesprekken met een nieuwe investeerder geweest.

Na geruchten op het internet heeft Mars One het nu ook bevestigd: een belangrijke tak van het ruimtevaartbedrijf is vorige maand failliet verklaard. Het gaat om de tak Mars One Ventures AG (zie kader).

Sinds twee jaar bestaat Mars One eigenlijk uit twee ondernemingen. Alle commerciële activiteiten zijn ondergebracht in het beursgenoteerde bedrijf Mars One Ventures AG. En dan is er nog de non-profitorganisatie Mars One Foundation. De commerciële tak is nu failliet verklaard, zo blijkt uit documenten van het Zwitserse handelsregister, waarin het bedrijf is opgenomen.

Gevolgen
Natuurlijk rijst dan direct de vraag welke gevolgen het faillissement heeft voor de ambitieuze plannen van Mars One. Daarvoor is tenslotte een hoop geld nodig. En hoe gaat dat geld er komen als de commerciële tak van het bedrijf de Foundation niet langer kan financieren? Het is een vraag waarop Mars One geen duidelijk antwoord lijkt te kunnen of willen geven. Over het faillissement merkt het bedrijf in een kort persbericht het volgende op: “We werken momenteel aan een oplossing met een investeerder”. En ook aan de toekomst van de Mars One Foundation, belast met het realiseren van de ambitieuze plannen, worden weinig woorden vuil gemaakt. “Het faillissement betreft enkel Mars One Ventures AG en beïnvloedt de financiële positie van de Mars One Foundation – de drijvende kracht achter de missie – niet. De Mars One Foundation gaat gewoon verder met het zoeken naar financiële middelen om de volgende delen van de missie te financieren, hetzij via het beursgenoteerde bedrijf of direct via de Foundation zelf.”

Tegenslag
Het faillissement is hoe dan ook een stevige tegenslag voor Mars One. Het bedrijf heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het verkrijgen van de financiële middelen om de ambitieuze plannen werkelijkheid te maken, misschien wel de grootste uitdaging was. Naar schatting is er voor de volledige missie een slordige 6 miljard dollar nodig. En aangezien Mars One een private organisatie is, zal dat geld grotendeels door investeerders en sponsors moeten worden opgebracht. Maar hoeveel vertrouwen hebben zij nu nog in Mars One, dat nog niet zo lang geleden voornemens was om de eerste mensen reeds in 2023 op Mars te zetten?

Nieuwe investeerder
Dat zal de komende weken moeten blijken. In een zojuist vrijgegeven persbericht laat Mars One weten dat er reeds gesprekken zijn met een nieuwe investeerder. Het doel van Mars One en deze investeerder is het maken van een doorstart of herstart. In beide scenario’s zal de investeerder het op een akkoordje moeten gooien met de mensen waaraan Mars One nog geld schuldig is. Volgens Mars One heeft het bedrijf momenteel een schuld van zo’n 1 miljoen euro openstaan.

Doorstart of herstart
Hoe die doorstart of herstart precies in zijn werk zal gaan, is nog onduidelijk. Mars One belooft dat de investeerder op 6 maart tijdens een persconferentie meer zal vertellen. Tot die tijd worden er geen mededelingen gedaan.

Optimisme
Het nieuwste persbericht van Mars One gonst van het optimisme. Zo belooft het bedrijf direct de draad weer op te pakken zodra de door- of herstart een feit is. “Het bedrijf zal blijven zoeken naar strategische samenwerkingen met bekende bedrijven en organisaties die zich bezighouden met het reizen naar Mars.” Ook is het bedrijf naar eigen zeggen voornemens een marketingmachine in het leven te roepen die continu verslag zal doen van de activiteiten van het bedrijf en deze vanuit alle hoeken – technisch, psychologisch, economisch en ethisch – zal belichten.

Dat Mars One zo snel mogelijk weer aan de slag wil, is niet zo gek. De missie is al herhaaldelijk uitgesteld. En momenteel ziet het er naar uit dat de eerste astronauten niet in 2023, maar pas in 2031 op Mars landen. Het betekent dat er komend decennium een hoop werk verzet moet worden. Er moeten astronauten geselecteerd en getraind worden, er moet een demonstratiemissie worden opgezet, een communicatiesatelliet naar Mars worden gestuurd, gevolgd door een rover die een geschikte woonplek voor de astronauten kan zoeken. Vervolgens moet er nog een onderkomen voor de astronauten naar Mars worden gestuurd en door robots worden opgebouwd. En dan pas kunnen de eerste astronauten worden gelanceerd. Over de haalbaarheid van de plannen van Mars One is de afgelopen jaren al veel te doen geweest. Volgens Mars One kunnen we met bestaande technologieën een eind komen, maar niet iedereen is daarvan overtuigd. Met name het in leven houden van de astronauten op het oppervlak van Mars zou nog wel enkele innovaties vereisen. Die kritiek lijkt nu – zo’n 12 jaar voor het daadwerkelijk moet gaan gebeuren – nog de minste van Mars One’s zorgen te zijn. Het is nu immers vooral zaak dat Mars One er in slaagt om hier op aarde te overleven…

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd