Belangrijke 2300 jaar oude haven herontdekt in Israël

De haven hoort bij het oude Akko en was 2300 jaar geleden, in de Hellenistische periode, één van de grootste en meest belangrijke havens van het gebied. En nu is dankzij opgravingen eindelijk duidelijk waar die haven zich precies bevond.

De eerste aanwijzing voor de locatie van de belangrijke oude haven werd in 2009 gevonden. Archeologen troffen toen een stukje plaveisel aan dat veelvuldig werd gebruikt in en rondom havens. Maar daarmee was nog niet bewezen dat de haven zich hier bevond: het plaveisel kon het restant van een kaai, maar ook de vloer van een gebouw zijn.

Afmeren
Nu is echter overtuigend bewijs gevonden dat de haven van Akko zich op deze plaats bevond. “We hebben grote stenen ontdekt die zich in de kaai bevonden en gebruikt werden om zeilschepen die in de haven voor anker lagen vast te leggen,” vertelt onderzoeker Kobi Sharvit.

Deze steen bevond zich in de kaai. De kaai ziet u op de foto helemaal bovenaan dit artikel. De man bevindt zich op de kaai. Links van hem ziet u een zelfde steen als hierboven. Aan het gat in de steen kon een schip met touwen worden vastgemaakt. Foto: Kobi Sharvit / © Israel Antiquities Authority.

Aardewerk
Naast die stenen werden nog veel meer ontdekkingen gedaan. Zo werd er op de bodem van de haven flink wat aardewerk aangetroffen. Veel van het aardewerk lijkt afkomstig van eilandjes als Knidos, Rhodos en Kos en andere havensteden langs de Middellandse Zee.

Bijzonder
De vondst is heel bijzonder, zo benadrukt Sharvit. “Men moet begrijpen dat de locatie van deze haven tot aan deze opgravingen niet duidelijk was. Voor het eerst worden delen van de haven gevonden die horen bij de oude kustlijn en de Hellenistische stad.” Delen van deze oude kaai lopen door onder de Ottomaanse stadsmuren. Tot grote teleurstelling van de onderzoekers. “Waarschijnlijk zullen we nooit in staat zijn om deze delen op te graven.”

Herontdekt aardewerk. Foto: Kobi Sharvit / © Israel Antiquities Authority.

Militaire haven
De haven werd waarschijnlijk voor militaire doeleinden gebruikt. “Recent is er iets ontdekt dat suggereert dat we een deel van de militaire haven van Akko aan het opgraven zijn. Ik heb het dan over een indrukwekkend stuk stenen plaveisel van ongeveer 8 meter lang en 5 meter breed. De vloer is aan beide zijden afgebakend door twee indrukwekkende stenen muren die (net als de vloer, red.) op Phoenicische wijze zijn gebouwd. Het lijkt erop dat de vloer tussen de muren richting het zuiden ietsje afloopt.” Waarschijnlijk werd de installatie gebruikt om oorlogsschepen op de kant te hijsen.

Maar wat is er uiteindelijk met deze grootse haven gebeurd? Grote stenen die aan flinke gebouwen en installaties toebehoorden zijn verspreid over een afstand van enkele meters aangetroffen. Het wijst er volgens de onderzoekers op dat de haven systematisch en bewust vernietigd is. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. Dat hopen de onderzoekers in de toekomst uit te zoeken.

Bronmateriaal

"Akko’s Magnificent Harbor from 2,300 Years Ago is Exposed on the Seabed" - Antiquities.org.il
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Kobi Sharvit/ © Israel Antiquities Authority.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd