Beetje ellende? Daar wordt u hard van!

Het is een bekend gezegde. Maar klopt het ook? Onderzoek toont aan van wel. Zolang de ellende maar niet te erg wordt.

“Negatieve gebeurtenissen hebben negatieve gevolgen,” zo benadrukt onderzoeker Mark Seery. Hij wil heus niet beweren dat ellende alleen maar goed is. Wat hij wel heeft aan kunnen tonen is dat ellende soms toch nog iets positiefs oplevert: mensen worden er sterker van. “Omdat iets slechts is gebeurd, wil dat nog niet zeggen dat iemand vanaf dat moment gedoemd is om beschadigd door het leven te gaan.”

Onderzoek
Hij baseert zijn conclusies op onderzoek onder verschillende mensen. Zo bestudeerde hij mensen die heel veel traumatische ervaringen mee hadden gemaakt. Hij vergeleek hun situatie met die van mensen die helemaal geen traumatische ervaringen hadden meegemaakt. Hij moet concluderen dat mensen die veel ellende hebben meegemaakt over het algemeen wat droeviger waren, maar mensen die nog geen ellende hadden meegemaakt waren heus niet supergelukkig. Ook zij hadden hun probleempjes. Het beste af waren nog de mensen die enkele vervelende gebeurtenissen hadden meegemaakt.

WIST U DAT…

…playing hard to get echt werkt?

Chronische rugpijn
In een tweede onderzoek bestudeerde Seery samen met zijn collega’s mensen met chronische rugpijn. Patiënten die al wel eens een serieuze tegenslag hadden gehad, bleken zich veel beter te kunnen redden dan mensen die heel veel tegenslagen of nog nooit tegenslagen hadden gehad.

Sterker
Maar hoe komt het dat mensen die iets naars hebben meegemaakt daar sterker uitkomen? Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo kan het zijn dat deze mensen door hun eerdere ervaringen beter met moeilijkheden om kunnen gaan en dus daarna meer kunnen hebben. Een andere mogelijkheid is dat ze dankzij die moeilijke periode weten op wie ze terug kunnen vallen en dat geeft ze kracht. Mogelijk is het ook een combinatie van (deze) factoren.

Het volledige onderzoek is verschenen in het blad Current Directions in Psychological Science.

Bronmateriaal

"Traumatic Experiences May Make You Tough" - Psychologicalscience.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Melanie Hayes (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd