Bedrijven kunnen ook innoveren op het platteland

Op dit moment stimuleert de overheid bedrijven om te clusteren. Hierdoor ontstaan centra van hoogopgeleiden en innovatieve bedrijven. Slim? Niet helemaal. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de innovatiekracht van een bedrijf belangrijker is dan de locatie. Oftewel, een bedrijf kan zich prima vestigen in een dorp of op het platteland en toch innovatief zijn.

Ruimtelijk econoom Martijn Smit van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzocht het gebruik van Nederlandse microdata, zoals anonieme CBS-gegevens over alle individuele bedrijven en werknemers in Nederland.

Wat blijkt: een verdubbeling van de Research & Development door bedrijven in de eigen sector binnen een afstand van vijftien minuten reistijd leidt vier jaar later tot een slechts 2 à 3 procent hogere kans dat een bedrijf innoveert. De theorie dat er een ‘kennisvoorraad’ bestaat is dus niet helemaal waar.

In een andere analyse kwam Smit bovendien tot de conclusie dat het veel meer aan een bedrijf zelf dan aan zijn omgeving ligt of een bedrijf innoveert. Kan overheidsbeleid dan wel invloed op innovatie uitoefenen? In elk geval niet op de manier die nu gebeurt, namelijk clustering stimuleren.

Bronmateriaal

Vrije Universiteit Amsterdam

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd