Bacterie ruimt uranium op met nanodraadjes

Wetenschappers zijn er eindelijk achter hoe bacteriën uranium opruimen en denken het hele proces een stuk efficiënter te kunnen maken.

Bacteriën worden al gebruikt om uranium op te ruimen. Het vervuilende goedje komt nog veelvuldig voor in grondwater en sedimenten en stamt meestal nog uit de Koude Oorlog. De bacteriën weten er wel raad mee, maar hoe ze het doen, was lang onduidelijk. Mede daardoor kon er nog niet heel efficiënt met bacteriën worden gewerkt.

Hoe
Tot nu: wetenschappers hebben precies weten te achterhalen hoe de bacteriën uit het geslacht Geobacter uranium opruimen. De micro-organismen produceren kleine draadjes die opgelost uranium uit het water halen en buiten de cel verwerken, zo is in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences te lezen. De oplosbare vorm van uranium wordt omgezet in een vorm die minder makkelijk oplost en gemakkelijker uit sediment kan worden gehaald.

WIST U DAT…

zonnebloemen in Fukushima straling opruimen?

Beter
Maar de onderzoekers gingen niet alleen op zoek naar de werking van de bacterie. Ze gingen nog een stap verder. Zo wisten ze er door genetische manipulatie voor te zorgen dat de concentratie nanodraadjes toenam, waardoor ook meer uranium kon worden verwerkt.

In de toekomst zouden de bacteriën wel eens vervangen kunnen worden door apparaten. Deze apparatuur moet dan op dezelfde manier als de bacteriën – dus met nanodraadjes – werken. Dat heeft grote voordelen: zo zou deze apparatuur ook ingezet kunnen worden op plaatsen waar zoveel straling voorkomt dat de bacteriën er het loodje leggen. Zulke apparaten zouden bijvoorbeeld aan de slag kunnen in Fukushima.

Bronmateriaal

"Bacteria 'nano-wires' clean up uranium contamination" - BBC.co.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Tobin (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd