Bacterie bepaalt geslacht van spinnen

De vrouwelijke spin lijkt altijd zo oppermachtig zekers als u in ogenschouw neemt dat veel dames er niet voor terugdeinzen om hun partner te doden. Uit een nieuw onderzoek blijkt echter dat veel vrouwelijke spinnen eigenlijk marionetten zijn: ze dansen naar de pijpen van de bacterie Wolfbachia. De bacterie bepaalt het geslacht van de jongen die de spin op de wereld zet.

Wolfbachia is een bacterie die ongeveer tweederde van alle insectensoorten infecteert. De bacterie verspreidt zich via de eitjes van spinnen en is er dus bij gebaat dat er zoveel mogelijk vrouwtjes op de wereld komen, want alleen via dat geslacht kan de bacterie zich voortplanten.

Trucjes
De bacterie weigert het geslacht van de jongen echter aan het lot over te laten en neemt het heft in eigen handen. Wolfbachia heeft enkele trucjes ontwikkeld om de kans dat een spin van het vrouwelijke geslacht is, te vergroten. Zo vermoordt de bacterie mannelijke spinnen nog voordat deze helemaal ontwikkeld zijn, zo blijkt uit een studie die in BMC Evolutionary Biology is verschenen.

WIST U DAT…

…er insecten zijn die spinnen met een toneelstukje beduvelen?

Experiment
De wetenschappers baseren hun conclusies op experimenten. Ze verzamelden een aantal spinnen en zorgden ervoor dat deze de bacterie onder de leden kregen. De vrouwelijke spinnen gingen daarop opvallend meer vrouwelijke spinnen op de wereld zetten dan de dieren die de bacterie niet onder de leden hadden. Toen de onderzoekers de spinnen antibiotica gaven en de Wolbachia dus weer uit het lichaam verdween, kregen de vrouwtjes die eerst besmet waren geweest gemiddeld weer evenveel zonen en dochters als spinnen die nooit besmet raakten.

Maagdelijke voortplanting
De onderzoekers concluderen dan ook dat de bacterie wel de reden moet zijn dat er opeens veel meer vrouwelijke spinnen op de wereld worden gezet. Waarschijnlijk vermoordt de bacterie de jonge mannetjes nog voordat deze geboren worden. De onderzoekers vermoeden dat de parasiet ook de oorzaak is van maagdelijke voortplantingen onder de spinnen. De jongen die uit een maagdelijke voortplanting voortkomen, zijn klonen van hun moeder en dus van het vrouwelijke geslacht.

Overigens heeft de spinnensoort waarschijnlijk ook baat bij de acties van de bacterie. Veel spinnensoorten hebben niet zoveel mannetjes nodig en dus is er een felle competitie gaande tussen de heren. Wolbachia zorgt ervoor dat er minder mannetjes op de wereld komen en voorkomt zo dat de vrouwelijke spinnen mannetjes produceren die nooit een partner zullen vinden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd