Baby’s die bij hun geboorte op papa lijken, zijn rond hun eerste verjaardag gezonder

Het zou komen doordat vaders meer tijd doorbrengen met een kind dat op hen lijkt.

Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in het blad Journal of Health Economics. Ze baseren zich op een onderzoek onder 715 gezinnen waarbij de vader niet bij de moeder en de baby inwoonde.

Gelijkenis
Het onderzoek wijst uit dat vaders meer tijd doorbrengen met hun kinderen wanneer zij bij de geboorte op hen lijken. Gemiddeld zijn deze vaders 2,5 dag extra met hun kind in de weer dan vaders van een kind dat niet op hen lijkt. “De vaders die het opvalt dat hun baby op hen lijkt, zijn er zekerder van dat de baby van hen is en brengen dus meer tijd met de baby door,” stelt onderzoeker Solomon Polachek.

Gezondheid
En dat werpt zijn vruchten af, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Want de baby’s die bij hun geboorte op de vader leken en dus meer tijd met hem doorbrachten, waren rond hun eerste verjaardag gezonder dan de baby’s die niet op hun vader leken bij de geboorte. “Vaders zijn belangrijk bij het opvoeden van een kind en dat zien we terug in de gezondheid van het kind,” stelt Polachek.

Ziekenhuis
Om een beeld te krijgen van de gezondheid van de eenjarige kinderen keken de onderzoekers naar een aantal gezondheids-indicatoren. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan het aantal bezoekjes aan de huisarts, eerste hulp en het aantal dagen dat een kind in het ziekenhuis heeft gelegen. De kinderen die bij de geboorte op hun vader leken, bleken – afgaand op deze indicatoren – rond hun eerste verjaardag een betere gezondheid te hebben. “De belangrijkste verklaring is dat frequente bezoekjes vaders de tijd gunnen om voor het kind te zorgen en op het kind toe te zien en informatie te verzamelen over de gezondheid van het kind en de economische behoeften van het kind,” aldus Polachek.

Het onderzoek heeft met name implicaties voor vaders die om wat voor reden dan ook niet bij hun kind wonen. “Deze vaders moeten meer aangemoedigd worden om bij hun kinderen betrokken te zijn,” vindt Polachek. Met name in kwetsbare gezinnen, met kwetsbare kinderen kan die betrokkenheid het verschil maken.

Bronmateriaal

"Babies who look like their father at birth are healthier one year later" - Binghamton University

Afbeelding bovenaan dit artikel: StockSnap / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd