Babyjaren van cruciaal belang voor latere romance

Uw relatie met uw moeder in de eerste 18 maanden van uw leven voorspelt hoe uw andere relaties gaan verlopen.

Jong geleerd, oud gedaan. Dat geldt ook voor liefhebben, zo concluderen wetenschappers. De eerste 12 tot 18 maanden van ons leven zijn daarbij cruciaal. “Je ervaringen met je moeder tijdens de eerste twaalf tot achttien maanden van je leven voorspellen je gedrag in romantische relaties die je twintig jaar later hebt,” vertelt onderzoeker Jessica Salvatore. “Voor je het je kunt herinneren, nog voor je de taal spreekt om het te beschrijven en op manieren waar je je niet van bewust bent, nestelen impliciete houdingen zich in je geest.” Mensen krijgen ideeën over hoe ze behandeld moeten worden en of ze de liefde en affectie wel waard zijn.

WIST U DAT?

…een gelukkige relatie heel lastig is voor materialisten?

Onderzoek
Salvatore baseert haar conclusies op onderzoek. Onder meer met 75 kinderen die vele jaren op rij gevolgd werden. De kinderen werden samen met hun moeder geconfronteerd met rare situaties die stress opleverden. Op basis daarvan keken de onderzoekers hoe hecht de twee waren. In de jaren die volgden werd de emotionele en sociale ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten gehouden. Zo werd er bijvoorbeeld gekeken hoe goed de inmiddels volwassen geworden proefpersonen in staat zijn om conflicten met vrienden en ook geliefden op te lossen. Ook bestudeerden de onderzoekers eerder onderzoek dat naar dit onderwerp is gedaan. Ze beschrijven hun studie in het blad Current Directions in Psychological Science.

Verklaring
Het onderzoek verklaart gedrag. Bijvoorbeeld waarom mishandelde kinderen later zelf ook kinderen gaan mishandelen. Het is een patroon dat er al van jongs af aan in zit en dat zeker in perioden van stress weer boven kan komen.

Dat wil niet zeggen dat een kind dat nooit is liefgehad op latere leeftijd niet kan liefhebben. Of dat een mishandeld kind altijd uit moet groeien tot een mishandelde ouder. Als mensen zich ervan bewust worden welke patronen ze onbewust nastreven dan kunnen ze deze herzien, zo stellen de onderzoekers.

Bronmateriaal

"The Ability to Love Takes Root in Earliest Infancy" - Psychologicalscience.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Sarah Gilbert (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd