Baby weet al wat rechtvaardig is

Een kind van 15 maanden oud blijkt al in staat om te bepalen wat rechtvaardig is. En ook altruïsme is de kleintjes niet vreemd, zo blijkt.

Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat kinderen van een jaar of twee anderen al kunnen helpen. Ook als ze daar zelf geen baat bij hebben. En wanneer kinderen zes of zeven jaar oud zijn, beginnen ze te begrijpen wat eerlijk is.

Experiment
Onderzoeker Jessica Sommerville vroeg zich af wanneer kinderen rechtvaardigheid beginnen te begrijpen. En wanneer ze vertrouwd raken met altruïsme. Ze bracht 47 baby’s bij elkaar en liet ze een filmpje zien. In het filmpje verdeelde een volwassene melk of crackers tussen twee andere volwassenen. De onderzoekers keken hoelang de baby’s naar de beelden keken. Wanneer een baby verbaasd is over iets zal deze daar langer naar kijken. Zo kon achterhaald worden hoe baby’s over de kwestie dachten.

WIST U DAT…

…baby’s van tien maanden al kunnen vaststellen wie de baas is?

Langer
Gemiddeld keken alle baby’s langer naar de beelden wanneer de volwassene de melk of crackers niet eerlijk verdeelde. Sommige baby’s waren echter meer verbaasd over die oneerlijkheid dan de andere baby’s, zo meldt het blad PLoS ONE.

Delen
In een tweede experiment werd gekeken of de baby’s ook konden delen. Ze kregen twee speeltjes en moesten er één kiezen. Vervolgens vroeg een onderzoeker aan het kind of hij een speeltje mocht hebben. Een derde van de kinderen gaf het speeltje dat zij zelf gekozen hadden. Een derde gaf het andere speeltje. De rest gaf de onderzoeker helemaal geen speelgoed. Waarschijnlijk omdat ze de opdracht niet begrepen, niet wilden delen of nerveus werden doordat een vreemde ze benaderde.

De onderzoekers legden de resultaten van de twee experimenten naast elkaar en ontdekten iets bijzonders. 92 procent van de baby’s die hun favoriete speelgoed wilden delen, was ook het meest geschokt door de oneerlijke video’s. Van de kinderen die wel een speeltje aan de onderzoeker gaven, maar hun favoriete speeltje hielden, was 86 procent net zo geschokt geweest door eerlijk delen. Blijkbaar zit het gevoel voor rechtvaardigheid of altruïsme er al vroeg in een bepaalde mate in. Overigens wil dat niet zeggen dat het rechtvaardigheidsgevoel zo blijft: uit eerdere onderzoeken is gebleken dat dat verandert als we ouder worden.

Bronmateriaal

"Babies as Young as 15 Months Grasp Fairness" - Livescience.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Kevin Cawley (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd