Baby van negen maanden weet al of anderen vrienden of vijanden van elkaar zijn

baby0

Baby’s van negen maanden kunnen op basis van de voorkeuren van twee andere mensen al voorspellen of deze mensen vrienden of vijanden zijn. Dat suggereert nieuw onderzoek. Het wijst erop dat kinderen al heel jong sociale contacten van anderen observeren.

De onderzoekers verzamelden 64 baby’s van negen maanden en lieten ze filmpjes zien. In de filmpjes was te zien hoe twee volwassenen aten en positief of negatief op dat voedsel reageerden. Soms waren de twee volwassenen het met elkaar eens en reageerden ze dus allebei positief of negatief, soms waren ze het oneens.

WIST U DAT…

Daarna kregen de baby’s opnieuw een filmpje te zien. Ze zagen hoe de twee volwassenen uit het eerste filmpje elkaar opnieuw ontmoetten en óf heel vriendelijk óf heel onvriendelijk tegen elkaar deden. Om te achterhalen hoe de baby’s over de filmpjes dachten, maten de onderzoekers op hoelang ze naar de beelden keken. “Wanneer baby’s iets zien dat ze niet verwachten, kijken ze langer,” legt onderzoeker Amanda Woodward uit.

Uit het onderzoek blijkt dat baby’s verbaasd waren wanneer twee volwassenen die hetzelfde voedsel lekker vonden later tijdens een ontmoeting onvriendelijk tegen elkaar waren. Ook vonden ze het vreemd wanneer volwassenen die het eerst oneens waren over wat lekker was, later heel vriendelijk tegen elkaar waren. Volgens de onderzoekers bewijst het experiment dat jonge kinderen al in staat zijn om de sociale relaties van andere mensen in de gaten te houden. “Ik was verbaasd dat baby’s op deze leeftijd al zulke sterke reacties vertonen,” stelt Woodward. “Het is voor ouders interessant om te weten dat baby’s in de gaten houden wat er in de wereld om hen heen gebeurt en dat ze conclusies trekken uit sociale interacties,” voegt onderzoeker Zoe Liberman toe.

Bronmateriaal

"Infants show ability to tell friends from foes" - Uchicago.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Kate Golden (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd