Baas doet er goed aan enkele lievelingetjes te hebben

op de zaak

Het is misschien oneerlijk, maar wel effectief: bazen die lievelingetjes hebben. Bazen die enkele favoriete werknemers hebben en dat (met mate!) ook laten merken, zorgen er zo voor dat teams beter functioneren.

“Volkswijsheid vertelt ons dat we iedereen op dezelfde manier moeten behandelen om een collegiale en productieve werksfeer te creëren,” vertelt onderzoeker Karl Aquino. “Maar ons onderzoek laat zien dat dit ontmoedigend kan werken voor werknemers die met een klein beetje extra aandacht veel verder willen gaan voor hun team.”

Vragenlijst
Aquino en zijn collega’s trekken die conclusie op basis van experimenten. In één van die experimenten kregen 357 proefpersonen een vragenlijst voorgelegd. Op basis van die vragenlijst konden de onderzoekers achterhalen of de proefpersonen een voorkeurspositie genoten op het werk en hoe waardevol ze zichzelf op het werk achtten. De proefpersonen kregen ook de vraag om de contactgegevens van een collega achter te laten die meer zou kunnen vertellen over of zij zich aan de normen op de werkvloer (op het gebied van efficiënt werken, attent gedrag, etc.) hielden. De proefpersonen die een voorkeurspositie genoten in de ogen van de baas, bleken zichzelf als waardevoller te beschouwen voor het bedrijf. Hun collega’s gaven bovendien vaker aan dat ze zich sociaal en productief gedroegen.

WIST U DAT…

Nog een experiment
In een tweede experiment werden studenten in groepjes van drie ingedeeld. De groepjes moesten enkele ideeën opperen over hoe het onderwijs op hun universiteit verbeterd kon worden. Die ideeën moesten ze naar een teamleider sturen. De proefpersonen ontvingen vervolgens een reactie van de teamleider waarin deze alle suggesties langsliep en beoordeelde. De helft van de groepjes ontving een reactie waaruit bleek dat de teamleider ze beter behandelde dan de rest: hij had meer respect voor hun suggesties. De andere helft van de groepjes kreeg een reactie waaruit bleek dat de teamleider evenveel respect voor alle suggesties had. Daarna kregen de proefpersonen de vraag of ze aan een extra groepsdiscussie wilden deelnemen. Proefpersonen die eerder een voorkeursbehandeling hadden gekregen van de teamleider, waren veel sterker dan de groepjes die die voorkeursbehandeling niet kregen, geneigd om aan die groepsdiscussie deel te nemen. Dat schrijven de onderzoekers in het blad Journal of Business Ethics.

“Bazen bevinden zich in een lastig pakket,” moet Aquino concluderen. “Ze lopen het risico dat wanneer ze de één beter behandelen, de ander daar op afknapt. Het geheim? De juiste balans vinden: behandel iedereen goed, maar behandel degenen wiens werk het meeste er toe doet of degenen die het meest productief zijn net ietsje beter.”

Bronmateriaal

"Forget about fair – it’s better when bosses pick favourites" - UBC.ca
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Victor1558 (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd