Avatar maken? Kijk naar een nieuwslezer!

Gezichtsuitdrukkingen zijn erg belangrijk om een goede avatar te maken. Sacha de Boer, Rick van de Westelaken en andere nieuwslezers gebruiken (misschien onbewust) hun wenkbrauwen om bepaalde woorden te accentueren. De informatie kan worden gebruikt om betere avatars te maken. Avatars zijn door digitale technieken geanimeerde gezichten waarmee mensen natuurgetrouw met computers kunnen communiceren.

Nieuwslezers zoals Sacha de Boer geven aan dat ze in hun berichtgeving neutraal proberen over te komen, en hun gezichten neutraal houden bij het uitspreken van het nieuws. Maar registratie met digitale camera’s en analyse van de beelden laten zeer nauwkeurig zien wanneer en bij welke woorden zij wenkbrauwen of hoofd bewegen. Woorden die verbaal worden benadrukt, krijgen bijvoorbeeld extra gewicht door gezichtsexpressies.

Voor het onderzoek keken wetenschappers van het Tilburg Centre for Creative Computing (TiCC) naar nieuwslezers als Sacha de Boer, Philip Freriks, Rick van de Westelaken en Jeanet Schuurman. Uit het onderzoek blijkt dat wenkbrauwen erg belangrijk zijn om woorden meer lading te geven.

Het onderzoek naar de journaallezers laat niet alleen zien dat met gezichtsexpressie bepaalde woorden worden onderstreept, maar ook dat het onderwerp van belang is: de gezichtsuitdrukkingen bij leuke berichten zijn doorgaans expressiever dan bij meer ernstige onderwerpen. En ook het doelpubliek speelt een rol: presentatoren van het jeugdjournaal blijken bijvoorbeeld expressiever. Overigens zijn nieuwslezers al langer bron van onderzoek en technologische innovatie. De stem van Philip Bloemendal – jarenlang presentator van het Polygoonjournaal – was een inspiratiebron voor de ontwikkeling van spraakcomputers.

Bronmateriaal

Universiteit van Tilburg

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd