brain

Wetenschappers hebben ontdekt dat het brein van mensen met autisme wanneer het ‘rust’ meer informatie creëert dan het brein van mensen zonder autisme. Het kan mogelijk verklaren waarom mensen met autisme zich soms zo in hun eigen wereldje kunnen terugtrekken.

Met behulp van hersenscans bestudeerden onderzoekers de hersenactiviteit van een aantal proefpersonen. Zo ontdekten ze dat er verschillen zijn tussen een rustend brein van kinderen met autisme en een rustend brein van kinderen zonder autisme. Het brein van kinderen met autisme bleek wanneer het rustte 42 procent meer informatie te genereren.

WIST U DAT…

…recent onderzoek kan verklaren waarom autistische kinderen zo goed zijn in wiskunde?

Het kan verklaren waarom kinderen met autisme doorgaans weinig interesse hebben in prikkels van buitenaf (bijvoorbeeld contact met andere mensen). “Onze resultaten suggereren dat autistische kinderen niet geïnteresseerd zijn in sociale interacties, omdat hun hersenen meer informatie genereren wanneer deze rusten,” legt onderzoeker Roberto Fernández Gálan uit. “Wij interpreteren dat als meer zelfreflectie.”

Het onderzoek onderschrijft de vrij recent geformuleerde ‘Intense World Theory‘. Volgens deze theorie is autisme het resultaat van een zeer druk functionerend neuraal netwerk.