‘Autisme is op hersenscan te zien’

Uit onderzoek blijkt dat autisme bij volwassenen in de hersenen te zien is. Wetenschappers van het King’s College Londen maakten scans van twintig autisten en ontdekten op de scan kleine, maar cruciale kenmerken van autisme. De kenmerken zijn alleen op de computer te zien, maar kunnen het stellen van de diagnose aanzienlijk vergemakkelijken.

De onderzoekers verzamelden veertig proefpersonen. De helft had autisme. De andere helft niet. Ze ondergingen allemaal een MRI-scan. De gegevens daarvan werden in 3D in de computer ingevoerd. Deze zocht naar de piepkleine afwijkingen en vond die met een accuratesse van 90 procent.

“Wat de computer kan doen, is heel snel zien of een patiënt autisme heeft,” vertelt onderzoeker Declan Murphy. “Ook al lijkt de hersenscan zo met het blote oog normaal.” Volgens de wetenschappers kan hun studie leiden tot een betere en gemakkelijkere diagnose. Zodra deze gesteld is, kan gestart worden met een effectieve en passende behandeling.

Nader onderzoek moet uitwijzen of de methode ook echt zo betrouwbaar is als uit deze kleinschalige studie blijkt.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd