Atmosfeer van de zon is veel groter dan gedacht

corona

Onze zon heeft een eigen atmosfeer, waar zonnevlammen uitbarsten en zonnedeeltjes rondzwermen. Deze atmosfeer noemen wij de corona. Nieuw onderzoek wijst uit dat de corona veel groter is dan wetenschappers tot nu toe dachten.

De atmosfeer reikt tot een hoogte van acht miljoen kilometer boven het zonoppervlak. De zon heeft een doorsnee van ‘slechts’ 1,4 miljoen kilometer. Dit betekent dat de atmosfeer van de zon veel groter is dan de zon zelf. Dit in tegenstelling tot de aarde: waar de atmosfeer een dunne schil is om het aardoppervlak.

Solar Probe+ wordt in 2018 gelanceerd. Nog nooit eerder kwam een ruimtesonde zo dicht bij de zon in de buurt.
Solar Probe+ wordt in 2018 gelanceerd. Nog nooit eerder kwam een ruimtesonde zo dicht bij de zon in de buurt.
Rimpeleffecten
Zonnevlammen en coronale massa ejectie’s spuwen zonnedeeltjes de ruimte in. In de corona kunnen deze zonnedeeltjes rimpeleffecten creëren. Dit worden ook wel Alfven-golven (of plasmagolven) genoemd. Op aarde trillen geluidsgolven honderden keren per minuut. De Alfven-golven oscilleren slechts één keer per vier uur en zijn tien keer zo lang als de aarde.

Binnen de atmosfeer van de zon produceert plasma rimpeleffecten, maar daarbuiten niet meer. Dan is het materiaal gescheiden van de zon. De rimpeleffecten zijn opgemerkt door de twee STEREO-ruimtesondes. Hierdoor slaagden wetenschappers in om de exacte grootte te bepalen van de atmosfeer van de zon. Dit is een belangrijke grens. Waar de atmosfeer van de zon eindigt, begint de heliosfeer: het gebied waarin de zonnewind de overheersende stroom van deeltjes is.

Solar Probe+
In de toekomst leren we nog meer over de corona van de zon. In 2018 wordt Solar Probe+ gelanceerd. Deze ruimtesonde gaat op een hoogte van 5,9 miljoen kilometer boven het zonoppervlak draaien. Volgens dit nieuwe onderzoek betekent dit dat de ruimtesonde zich ín de atmosfeer van de zon gaat vestigen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd