Atheïsten: net zo ethisch als kerkgangers

Onderzoek toont aan dat vrijwel alle geloven dezelfde morele standaard hebben en zo de maatschappij helpen structureren. Maar vlak de atheïsten niet uit! Onderzoek wijst namelijk ook uit dat zij prima in staat zijn goed van kwaad te onderscheiden; hun intuïtieve gevoel voor recht en onrecht is net zo goed ontwikkeld als dat van gelovigen.

De onderzoekers gebruikten voor hun studie diverse psychologische onderzoeken die ontwikkeld waren om de moraal van het individu te testen. “Het onderzoek suggereert dat intuïtieve oordelen van goed en fout onafhankelijk van expliciete religie functioneren,” concludeert onderzoeker Marc Hauser. Uit het onderzoek blijkt volgens hem echter ook dat zodra een niet-religieuze organisatie gestructureerd moet worden en samenwerking nodig is, vaak op religie en haar uitgangspunten wordt teruggevallen om deze organisatie te vormen.

Het lijkt erop dat religieuze overtuigingen in veel culturen een soort concept-moraal verschaffen. Veel mensen gaan er vanuit dat het wegvallen van het geloof ook een einde aan deze moraal zou maken. Dit onderzoek toont aan dat dat niet het geval is. Blijkbaar redden we ons moreell gezien ook prima zonder religie en met onze intuïtie.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd