Asteroïdengordel ontdekt rondom ster Vega

wega

Wetenschappers hebben ontdekt dat zich rond de ster Vega waarschijnlijk een asteroïdengordel bevindt. En in die gordel verstoppen zich wellicht meerdere planeten.

Onderzoekers in dienst van NASA en ESA trekken die conclusie nadat ze Vega met behulp van de Herschel- en Spitzer-telescoop bestudeerden. De telescopen detecteerden infraroodlicht dat werd afgegeven door warm en koud stof dat zich in duidelijke banden om Vega bevindt.

Warm en koud
Alles wijst erop dat de asteroïdengordel rondom Vega onder te verdelen is in een warmer, binnenste gedeelte en een koudere, buitenste rand. Deze twee delen worden van elkaar gescheiden door een lege ruimte. Hoogstwaarschijnlijk wordt deze lege ruimte veroorzaakt door één of meerdere planeten die net zo groot of kleiner zijn dan Jupiter en deze baan als het ware hebben schoon geveegd.

WIST U DAT…

…Fomalhaut b al eens doodverklaard is en recent weer tot leven is geroepen?

Fomalhaut
De waarnemingen rondom Vega wijzen erop dat de ster sterk lijkt op Fomalhaut. Beide sterren hebben een massa die twee keer groter is dan die van onze zon en staan relatief dicht bij de aarde. Ze worden beiden omringd door een asteroïdengordel die in beide gevallen een warmer binnenste en kouder buitenste deel heeft. Van Fomalhaut weten we reeds dat er een planeet omheen draait: Fomalhaut b.

Planeten
“De grote leegte tussen de warme en koude gordels wijst erop dat rondom Vega en Formalhaut meerdere planeten cirkelen,” vertelt onderzoeker Kate Su. Dat vermoeden wordt onderschreven door de ster HR8799. Deze ster heeft twee vergelijkbare gordels om zich heen en van deze ster weten we dat vier planeten verantwoordelijk zijn voor de leegte tussen die twee gordels. Als zich rond Fomalhaut en Vega inderdaad meerdere planeten ophouden, dan zal het waarschijnlijk niet heel lang meer duren voor we deze vinden. Zo zou de James Webb-telescoop in staat moeten zijn om de planeten die zich nu nog in de gordels verstoppen, op te sporen.

De ontdekte asteroïdengordel rondom Vega doet niet alleen denken aan Fomalhaut en HR8799. De architectuur van de gordel lijkt ook sterk op die van de gordels in ons eigen zonnestelsel. Wel bevat de asteroïdengordel rondom Vega veel meer materiaal dan die asteroïdengordels en de Kuipergordel. Dat komt waarschijnlijk doordat Vega jonger is dan onze zon en dus nog niet zoveel tijd heeft gehad om ‘grote schoonmaak’ te houden. Daarnaast is Vega in vergelijking met onze zon waarschijnlijk ook in een veel massievere stofwolk ontstaan, waardoor deze vanaf het begin dus al met meer stof, gas en puin te maken had.

Bronmateriaal

"NASA, ESA Telescopes Find Evidence for Asteroid Belt Around Vega" - NASA.gov
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / JPL-Caltech.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd