Archeologen ontdekken afgod uit de prehistorie in Spanje

Archeologen hebben in Spanje een beeldje ontdekt dat de boeken in gaat als het oudste beeldje dat ooit in Spanje – en waarschijnlijk ook op het Iberisch Schiereiland – is teruggevonden. Het beeldje is 6500 jaar oud en laat waarschijnlijk een man zien die in de prehistorie dienst deed als afgod.

De onderzoekers vonden het beeldje in de Can Sadurní-grot, zo’n 35 kilometer ten westen van Barcelona. In deze grot wordt al 34 jaar lang archeologisch onderzoek verricht. Eerder vonden onderzoekers er bijvoorbeeld het oudste bewijs voor de productie en consumptie van bier. Ook zijn er sporen van diverse rituelen aangetroffen. Waarschijnlijk kwamen verschillende groepen mensen die in de omgeving leefden hier samen.

Foto: Universitat de Barcelona.
Torso
Het beeldje is niet meer in zo’n heel goede staat. Zo is alleen de torso, nek en rechterarm bewaard gebleven. Het beeldje is zo’n acht centimeter hoog en bijna twee centimeter dik. De onderzoekers vermoeden dat het beeldje een man voor moet stellen. En daarmee is het een bijzondere vondst: van de vergelijkbare kunstwerken die een mens voor moeten stellen en in Europa zijn teruggevonden, is meer dan tachtig procent vrouw.

Linkerarm
Hoewel de linkerarm mist, zijn de onderzoekers er zeker van dat het beeldje deze wel had. Er is namelijk een breuk te zien op de plek waar de linkerarm ooit aan het lichaam vast zat. De onderzoekers hopen de arm tijdens toekomstige opgravingen nog terug te vinden. De rechterarm is hol. Waarschijnlijk werd er door het lijfje een stukje touw of leer getrokken, zodat het figuurtje rond de nek of ergens in de grot opgehangen kon worden.

Hoofd
Net als de linkerarm mist ook het hoofd van het figuur. Het is goed mogelijk dat het hoofd sowieso al los op de romp zat en met een pinnetje dat in de nek paste op de torso kon worden gezet en verwisseld kon worden voor een ander hoofd.

Kleding

Met het blote oog zijn ze niet te zien, maar op het beeldje bevinden zich overduidelijk lijnen die of als versiering dienden of de indruk moesten wekken dat de mannelijke figuur kleding droeg. Waarschijnlijk gaat het om dat laatste: eerdere vergelijkbare beeldjes droegen altijd kleding.

Functie
Maar wat was nu de functie van dit beeldje? De onderzoekers vermoeden dat het in de prehistorie als een afgod werd gezien.

De onderzoekers vervolgen hun studie en hopen in de toekomst niet alleen de linkerarm, maar ook nog andere delen van dit beeldje terug te vinden en zo een beter beeld te krijgen van hoe het er in de prehistorie uitzag.

Bronmateriaal

"The most ancient pottery prehistoric figurine of the Iberian Peninsula is found in Begues" - UB.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Universitat de Barcelona.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd