Antibioticum beschermt mannen tegen gevaarlijke vrouwen

man en vrouw

Mannen kunnen heel achterdochtig en voorzichtig zijn als het om vrouwen gaat. Maar wanneer die vrouwen superaantrekkelijk zijn, verdwijnt het achterdocht en gaan ze er maar wat graag mee in zee. Wetenschappers hebben nu een medicijn ontdekt dat mannen tegen deze potentieel gevaarlijke vrouwen moet beschermen.

In films duiken ze nogal eens op: aantrekkelijke vrouwen die de mannelijke hoofdpersoon om hun vinger winden. Hij gaat helemaal in ze op, om er vervolgens achter te komen dat de mooie dame niet te vertrouwen is. Ze heeft het voorzien op zijn geld. Of op gevoelige informatie die hij bezit.

Aantrekkelijk en dus betrouwbaar
We kunnen het de mannelijke hoofdpersoon niet kwalijk nemen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Hoe aantrekkelijker een vrouw namelijk is, hoe minder achterdochtig hij wordt. Dat schrijven Japanse onderzoekers in het blad Scientific Reports. Ze lieten een aantal mannen foto’s van vrouwen zien. Sommige vrouwen waren zeer aantrekkelijk. De mannen moesten aangeven in hoeverre ze de vrouwen vertrouwden. Hoe knapper de dames waren, hoe groter het vertrouwen van de mannen in deze vrouwen was. Wat de mannen niet wisten, was dat elke gefotografeerde vrouw ‘gevaarlijk’ was: de vrouwen hadden eerder deelgenomen aan een spel waarin ze een geldsom kregen die ze met de man konden delen. Alle vrouwen hadden daarbij de man benadeeld.

WIST U DAT…

…vrouwen gestoppelde mannen het aantrekkelijkst vinden?

Minocycline
Een tweede groep mannen kreeg voorafgaand aan het experiment een antibioticum toegediend: minocycline. Eerder onderzoek wees al uit dat dit antibioticum symptomen van psychiatrische stoornissen aanpakt en er bij gezonde mensen voor zorgt dat ze weloverwogen beslissingen nemen. De mannen die het antibioticum toegediend hadden gekregen, moesten eveneens aangeven in hoeverre ze de gefotografeerde dames vertrouwden. In deze groep mannen bleek de aantrekkelijkheid van de vrouw de mate waarin de heren de vrouw vertrouwden niet te beïnvloeden.

De resultaten zijn interessant, zo stellen de onderzoekers. Ze wijzen erop dat minocycline een stof is die de microglia afremt. Microglia zijn kleine cellen die continu op zoek zijn naar indringers in de hersenen. Als ze deze vinden, maken ze deze onschadelijk. Dit onderzoek wijst erop dat de microglia wellicht nog meer functies vervullen en ook een rol spelen in de mentale activiteiten van mensen.

Bronmateriaal

"Minocycline, a microglial inhibitor, reduces ‘honey trap’ risk in human economic exchange" - Nature.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Ángelo González (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd