Antibiotica in water: een aandachtspunt

In 2050 gebruiken veel meer aardbewoners zoet water. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk water wordt hergebruikt. Omdat de meeste mensen in de stad wonen is hergebruik van stedelijk water essentieel. Eén van de grootste problemen is het verwijderen van medicijnen uit huishoudelijk water, vertelt professor Huub Rijnaarts.

In grijs en zwart water (licht verontreinigd afvalwater en verontreinigd toiletwater) zijn meer dan 290 stoffen gevonden, zoals hormonale chemicaliën, pijnstillers en antibiotica. Vooral antibiotica zijn schadelijk. Een van de risico’s is de kans op resistentieontwikkeling bij in de natuur voorkomende micro-organismen. Ook de verspreiding van al resistente micro-organismen in watersystemen is nog een onderschat probleem. Veel van de genoemde stoffen zijn biologisch moeilijk afbreekbaar en er zijn nieuw te ontwikkelen geavanceerde technologieën nodig om ze te verwijderen, en daarom is dit een belangrijk onderwerp voor nieuw technologisch onderzoek, vindt professor Rijnaarts van de Wageningen Universiteit.

Maar er zijn meer problemen met het hergebruiken van water. Op dit moment treedt al op vele plaatsen in de wereld waterstress op. Op deze plaatsen is het gebruik en de verspilling van water groter dan voor het plaatselijke ecosysteem toelaatbaar is. Daarnaast spoelt veel fosfor weg. Fosfor is onmisbaar in de landbouw en de voedselvoorziening. De wereldvoorraad fosfor kan met de huidige manier van verbruik binnen vijftig tot honderd jaar op zijn.

Daarom pleit Rijnaarts voor een nieuwe technologieën, gericht op herwinnen en hergebruik. Deze innovatieve technologieën, deels bestaand, deels nog te ontwikkelen moeten voorkomen dat schadelijke stoffen het milieu belasten en ook dat op zich nuttige maar schaarse grondstoffen niet in het milieu

Bronmateriaal

Persbericht Wageningen Universiteit

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd