Angst wordt opgeslagen in gloednieuwe cel

Herinneringen aan angstige gebeurtenissen worden opgeslagen in gloednieuwe hersencellen en blijven daardoor zo lang in ons geheugen hangen, zo blijkt.

Een herinnering aan een heel angstige gebeurtenis blijft veel langer hangen dan een herinnering aan iets alledaags. Wetenschappers weten nu hoe dat dat komt.

Nieuwe cellen
Het deel van de hersenen dat betrokken is bij het verwerken van emoties (waaronder angst) zet de hippocampus aan tot het produceren van nieuwe zenuwcellen. Als zich een angstige situatie voordoet, worden herinneringen eraan opgeslagen op deze gloednieuwe cellen. Deze zijn nog onbeschreven en dus zeer geschikt om een herinnering zo op te slaan dat deze ons nog heel lang bijblijft.

WIST U DAT…

Logisch
Dat is ergens logisch. Angst is een belangrijke emotie die ons helpt om onszelf te beschermen. Door te onthouden wanneer en waarvoor we angstig waren, kan voorkomen worden dat we opnieuw in zo’n situatie terechtkomen.

Ratten
De onderzoekers baseren hun conclusies op een experiment met ratten. Ze schakelden de amygdala in de diertjes uit en dat zorgde ervoor dat er direct ook minder hersencellen werden gevormd. Dat bewees dat de amygdala hierin een belangrijke rol speelde.

Nader onderzoek moet aantonen of ook andere heftige herinneringen op deze manier worden opgeslagen. Mogelijk kan het in de toekomst leiden tot een betere behandeling van PTSS (posttraumatische stressstoornis), depressie en angsten.

Bovenstaande foto is gemaakt door Christi Nielsen (cc via Flickr.com).

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd