Analytisch denken promoot ongeloof

Analytisch denken zorgt er, zelfs onder toegewijde gelovigen, voor dat religieuze overtuigingen minder overtuigend worden.

Dat hebben wetenschappers van de universiteit van British Columbia ontdekt. Of u nu supergelovig of juist sceptisch bent over religie: als u analytisch gaat denken dan neemt het ongeloof toe.

Experiment
De onderzoekers baseren die conclusies op experimenten, zo meldt het blad Science. Ze verzamelden een groep proefpersonen en lieten de helft van de groep taken verrichten waarbij analytisch denken hard nodig was. Na het experiment werd gekeken hoe de proefpersonen tegen religie aankeken. Bij de mensen die analytische taken hadden verricht, hadden de religieuze overtuigingen in daadkracht ingeboet.

WIST U DAT…

…de dood atheïsten ontvankelijker maakt voor religie?

Intuïtief
“Onze studie borduurt voort op eerder onderzoek dat religieuze overtuigingen in verband brengt met ‘intuïtief’ denken,” legt onderzoeker Ara Norenzayan uit. “Onze resultaten suggereren dat het activeren van het ‘analytische’ cognitieve systeem in de hersenen de ‘intuïtieve’ steun voor religieuze overtuigingen in ieder geval tijdelijk kan ondermijnen.” “Ons doel was om uit te zoeken waarom mensen in verschillende mate in een God geloven,” vertelt onderzoeker Will Gervais. “Een combinatie van complexe factoren beïnvloedt zaken die te maken hebben met persoonlijke spiritualiteit en deze nieuwe vondsten suggereren dat het cognitieve systeem gerelateerd aan deze analytische gedachten één van de factoren is die ongeloof kan beïnvloeden.”

De onderzoekers zien zeker nog wel mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. Zo zouden ze graag nog willen achterhalen of het effect van analytisch denken tijdelijk of blijvend is.

Bronmateriaal

"Analytic thinking can decrease religious belief: UBC study" - UBC.ca
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Todd Martin (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd