Amfibie trekt klimaatverandering wellicht niet

Nieuw onderzoek wijst erop dat amfibieën wel eens de grote verliezers van klimaatverandering kunnen worden.

De aarde wordt warmer. En dus zoeken veel dieren koelere plekken op om te leven. Geen probleem, zou u zeggen. Maar een onderzoek onder kikkers en salamanders laat iets heel anders zien.

Toekomst
De onderzoeker bestudeerden vijftien soorten kikkers en salamanders en brachten hun overlevingskansen in kaart. Hun onderzoek besloeg de geschiedenis (1990 tot heden) en de toekomst (tot het jaar 2100).

Bedreigd
Uit het onderzoek blijkt dat vier van de vijftien soorten zullen verdwijnen. Zij kunnen namelijk geen kant op. Zes andere soorten kunnen nog wel een geschikt leefgebied vinden, maar dat is wel twee keer zo klein als hun huidige leefgebied. Vier andere soorten gaan waarschijnlijk tot de kwetsbare of bedreigde diersoorten behoren.

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs een ‘uitgestorven’ kikkersoort terug hebben gevonden?

Te snel
Hoe komt het dat de dieren zo’n moeite hebben met klimaatverandering? Het gaat allemaal te snel, zo concluderen de onderzoekers in het blad Ecology Letters. Klimaatverandering gaat niet geleidelijk, maar is een vrij snel proces waarin de temperaturen enorm schommelen. Amfibieën kunnen dat niet aan. “Elke keer dat het warmer wordt, kunnen ze zich verplaatsen,” legt onderzoeker Regan Early uit. “Maar als het weer koeler wordt, kunnen ze zich niet ver genoeg verplaatsen en komen ze vast te zitten.”

Reptielen
Die resultaten zouden overigens niet alleen gelden voor kikkers en amfibieën. Ook reptielen en planten gaan last krijgen van het wisselvallige karakter van klimaatverandering. Het zet de wetenschappers aan het denken. Want wat is nu echt een oplossing voor het probleem?

Velen stellen voor om soorten te helpen migreren en voortplanten. Maar met dit onderzoek in het achterhoofd gaat dat niet helpen. Er is maar één oplossing: klimaatverandering afremmen. Want zelfs als dieren een perfect leefgebied toegewezen krijgen en middels doorgangen van het ene naar het andere gebied kunnen reizen, kan het nog wel eens onmogelijk zijn om de soorten van de ondergang te redden.

Bronmateriaal

"As temps rise, amphibians may vanish" - News.discovery.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door MoleSon² (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd