Alzheimerpatiënten kunnen nog wél leren

Een verrassend onderzoek van de Radboud Universiteit toont aan dat mensen met Alzheimer nog steeds in staat zijn om te leren.

Wetenschappers gingen er altijd van uit dat mensen met Alzheimer niets meer konden leren. Maar experimenten van de Radboud Universiteit laten iets heel anders zien. Bewust leren lukt de patiënten niet meer, maar met het automatisch leren is niets mis!

Experiment
De wetenschappers lieten de Alzheimerpatiënten en gezonde proefpersonen door een virtueel museum lopen en vroegen ze om op de route te letten. Het museum had diverse oriëntatiepunten – bijvoorbeeld voorwerpen, onder meer speelgoed – die de proefpersonen hardop moesten noemen en moesten proberen te onthouden.

Resultaten
De Alzheimerpatiënten konden de route niet goed onthouden als ze bewust op moesten letten. Maar toen de onderzoekers patiënten door het museum lieten dwalen, onthielden ze de oriëntatiepunten wel. “Het vermogen om de ankerpunten op de route te herkennen was bij deze Alzheimerpatiënten nog intact,” merkt onderzoeker Roy Kessels op.

WIST U DAT…

Opvallend
En dat is opvallend. Het herkennen van objecten bij belangrijke punten van de route vraagt namelijk veel van het deel van de hersenen dat bij Alzheimerpatiënten is aangetast. “Kennelijk is het onthouden van je route een heel basaal geheugensysteem, dat intact blijft ook al zijn de hersengebieden voor bewust leren en onthouden aangetast. Dat ze toch verdwalen lijkt meer te maken te hebben met feit dat ze bij een dagelijkse route op veel dingen tegelijk moet letten.”

Mensen met Alzheimer kunnen dus nog best dingen leren. En dat biedt mogelijkheden. “We moeten kijken hoe we zo goed mogelijk dingen kunnen aanleren. De instructie moet foutloos zijn. Het probleem van automatisch leren is dat het inflexibel is. Als je iets fout aanleert, is dat nauwelijks meer te corrigeren.”

Het volledige onderzoek is terug te vinden in het blad PLoS ONE.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd