Altijd al naar Stonehenge of Venetië gewild? Opschieten dan!

Stonehenge en Venetië zijn slechts twee van de 31 gebieden op de werelderfgoedlijst die ernstig bedreigd worden door klimaatverandering.

Dat schrijven wetenschappers in het rapport ‘World Heritage and Tourism in a Changing Climate‘. Naast Stonehenge en Venetië vinden we in de lijst met door opwarming bedreigd werelderfgoed onder meer het Vrijheidsbeeld, de Galapagos-eilanden, het Waddengebied en de beroemde beelden op Paaseiland.

Beelden op Paaseiland.
Beelden op Paaseiland.
Van overstromingen tot kusterosie
Hoewel alle 31 gebieden in het rapport bedreigd worden door hetzelfde: de opwarming van de aarde, lopen de manieren waarop die opwarming zich manifesteert, uiteen. Zo wordt het Vrijheidsbeeld bedreigd door extremere weersomstandigheden (stormen van het kaliber orkaan Sandy), terwijl beelden op Paaseiland door kusterosie in zee dreigen te verdwijnen en het Waddengebied onder meer bedreigd wordt door de stijgende zeespiegel. In het geval van Stonehenge dreigen extreme regenbuien en overstromingen in de toekomst het monument ernstig te beschadigen.

Geld
Op basis van hun rapport komen de onderzoekers met een aantal aanbevelingen. Zo pleiten ze ervoor om in kaart te brengen welke gebieden op de werelderfgoedlijst het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Vervolgens moet er geld worden vrijgemaakt om die gebieden extra te beschermen. En dat zijn geen kleine bedragen, zo benadrukken de onderzoekers in hun rapport. Als voorbeeld halen ze Venetië aan. Om te voorkomen dat het stadje in het water verdwijnt – de zeespiegel stijgt en Venetië verzakt – wordt sinds 2003 gewerkt aan stormvloedkeringen. Een project waar zo’n zes miljard Amerikaanse dollar mee gemoeid is. Een enorm bedrag. Zeker als je bedenkt dat een speciaal wereldergoedfonds, bedoeld om overheden financieel te ondersteunen wanneer ze gebieden op de werelderfgoedlijst willen opknappen of maatregelen willen nemen om het te beschermen, een land maar enkele miljoenen dollars te bieden heeft.

Het Vrijheidsbeeld en Ellis Island heeft enorm te lijden gehad onder orkaan Sandy. Tot op heden is zo'n 100 miljoen Amerikaanse dollar geïnvesteerd in herstelwerkzaamheden.
Het Vrijheidsbeeld en Ellis Island heeft enorm te lijden gehad onder orkaan Sandy. Tot op heden is zo’n 100 miljoen Amerikaanse dollar geïnvesteerd in herstelwerkzaamheden.

Toerisme
Maar investeren alleen is niet voldoende. De toeristische sector moet tevens nauw betrokken worden bij de maatregelen die getroffen worden om bedreigde gebieden op de werelderfgoedlijst van de ondergang te redden. Dat kan betekenen dat minder toeristen in de gebieden worden toegelaten.

Daarnaast benadrukken de onderzoekers nog maar eens hoe belangrijk het is dat het klimaatverdrag van Parijs werkelijkheid wordt. Binnen dat klimaatverdrag hebben verschillende landen beloofd maatregelen te zullen nemen om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius – en indien mogelijk zelfs tot 1,5 graad Celsius – te beperken. Het ratificeren van dat verdrag is van groot belang, zo stellen de onderzoekers, als we de gebieden op de werelderfgoedlijst ook voor toekomstige generaties willen behouden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd