Als kleine hondjes plassen, doen ze zich mogelijk groter voor dan ze zijn

En wel door hun poot wat hoger op te tillen en hun urine ook wat hoger op de paal of boom te spuiten.

Dat suggereren onderzoekers in het blad Journal of Zoology. Door de poot wat hoger op te tillen, komt de urine wat hoger uit. En daardoor is een hond die het paaltje of de boom later passeert wellicht in de veronderstelling dat de hond die hier eerder plaste groter is dan in werkelijkheid het geval is. Het zou betekenen dat het geursignaal dat honden achterlaten niet altijd een goed beeld geeft van wie ze zijn.

Experimenten
De onderzoekers baseren hun conclusies op experimenten. Allereerst bestudeerden ze of er een verband is tussen hoe hoog de urine op het paaltje op de boom belandt en de hoek die de poot tijdens het plassen (ten opzichte van de normale stand van de poot) maakt. Ze verzamelden hiertoe vijftien volwassen, mannelijke honden. En er bleek een sterk verband te zijn tussen de grootte van de hoek die het pootje tijdens het plassen maakte en hoe hoog de urine op het paaltje of de boom belandde. Hoe groter de hoek was – en dus hoe hoger het pootje werd opgetild – hoe hoger de urine uitkwam.

WIST JE DAT…

…de eerstvolgende pandemie weleens kan beginnen bij…jouw hond?

Overdrijven
Vervolgens keken de onderzoekers of er een verschil was tussen de hoek die het pootje van grote en het pootje van kleine honden tijdens het plassen maakte. En jawel: hoe kleiner een hondje was, hoe groter de hoek die zijn pootje tijdens het plassen maakte. “Aangenomen dat lichaamsomvang een indicatie geeft van de competitieve vaardigheden, plaatsen kleine volwassen mannelijke honden hun urinesignalen wellicht relatief gezien hoger dan grotere volwassen mannelijke honden om zo hun competitieve vaardigheden te overdrijven,” aldus de onderzoekers.

De wetenschappers wijzen er in hun paper op dat veel zoogdieren communiceren middels geuren. “Van dergelijke signalen wordt gedacht dat ze informatie bevatten over de omvang en dus het competitieve vermogen van degene die ze achterliet en dus een accuraat beeld geeft van de eigenschappen van dat dier. Maar nieuwe data suggereert dat geursignalen onder sommige omstandigheden niet helemaal eerlijk zijn.”

Bronmateriaal

"Urine marking in male domestic dogs: honest or dishonest?" - Journal of Zoology

Afbeelding bovenaan dit artikel: Fran__ / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd