Als aliens opzettelijk broeikasgassen uitstoten, kunnen we ze aan de hand van die gassen misschien wel vinden

Stel dat er op vele lichtjaren afstand een intelligente beschaving op ontdekking wacht, dan gaan we die misschien wel vinden dankzij broeikasgassen die deze intelligente aliens met opzet in hun atmosfeer pompen.

Met dat wilde idee komen Amerikaanse onderzoekers op de proppen in het blad The Astrophysical Journal.

Atmosfeer
Afgaand op het grote aantal planeten in het universum en het feit dat bouwblokken voor leven in datzelfde universum alomtegenwoordig zijn, zou je verwachten dat ook elders in de ruimte leven te vinden is. Toch hebben we het tot op heden niet kunnen vinden. Maar de zoektocht is nog altijd in volle gang. Een belangrijke rol is daarbij onder meer weggelegd voor de ruimtetelescoop James Webb, waarmee onderzoekers in de atmosfeer van buitenaardse werelden kunnen jagen op zogenoemde biosignaturen: gassen die hinten op de aanwezigheid van leven, zoals bijvoorbeeld (hoge concentraties) zuurstof, methaan en/of ozon.

Maar er zijn nog meer gassen die de aanwezigheid van (intelligente) aliens kunnen verraden, zo schrijven Amerikaanse onderzoekers nu. In hun nieuwe studie tonen ze namelijk aan dat het mogelijk moet zijn om broeikasgassen die aliens met opzet in hun atmosfeer pompen, met behulp van James Webb te detecteren.

Intelligente actie
Met opzet broeikasgassen in je atmosfeer brengen: dat klinkt misschien – met wat wij weten over de gevolgen van de broeikasgassen die we zelf in onze atmosfeer hebben gebracht – niet direct als een heel intelligente actie. Toch kan het zomaar zijn dat intelligente aliens er – op vele lichtjaren afstand van de aarde – bewust voor kiezen om hun atmosfeer met broeikasgassen te bewerken. Bijvoorbeeld om een naderende ijstijd af te wenden of een iets te koude planeet geschikt te maken voor kolonisatie.

Fluor
De aliens zouden daar verschillende gassen voor kunnen gebruiken, zo onthullen de onderzoekers. Ze denken dan bijvoorbeeld aan met fluor verrijkte versies van methaan, ethaan, propaan, stikstof en zwavel. Dergelijke gassen komen in de natuur niet in significante hoeveelheden voor. Dat betekent dat als James Webb ze in hoge concentraties in buitenaardse atmosferen aantreft, dat een sterke aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van intelligente aliens die deze gassen eigenhandig hebben gemaakt, omdat ze ontevreden zijn met hun klimaat en het willen veranderen.

Weinig en lang
Maar waarom zou een alien nu uitgerekend een met fluor verrijkte versie van methaan of zwavel inzetten om zijn klimaat aan te passen? Daar zijn meerdere goede redenen voor te bedenken, zo stellen de onderzoekers. Een groot voordeel van dergelijke gassen is dat het heel effectieve broeikasgassen zijn. Zo is een verbinding van zwavel met fluor – ook wel zwavelhexafluoride genoemd – een 23.000(!) keer potenter broeikasgas dan CO2. Met relatief kleine hoeveelheden kun je dan ook al een flinke klimaatverandering realiseren. Een ander voordeel van dergelijke gassen is dat ze heel lang in de atmosfeer blijven hangen; tot wel 50.000 jaar. Dat betekent dat de aliens niet voortdurend nieuwe gassen in de atmosfeer hoeven te pompen om het door hen veranderde klimaat ook langdurig te kunnen handhaven.

Zichtbaar
Kortom: er zijn verschillende goede redenen waarom aliens die ontevreden zijn met hun klimaat naar deze gassen zouden kunnen grijpen. En als ze dat op een relatief nabije exoplaneet doen, kunnen we daar met bestaande instrumenten – zoals de James Webb-telescoop – getuige van zijn, zo meent onderzoeker Edward Schwieterman. “Als in een atmosfeer zoals de onze slechts 1 op elke 1 miljoen moleculen zo’n broeikasgas is, zouden we het mogelijk nog kunnen detecteren. En een dergelijke concentratie zou ook genoeg zijn om het klimaat te veranderen,” voegt hij eraan toe.

Hoewel we natuurlijk niet met zekerheid kunnen concluderen dat aliens met behulp van deze gassen hun klimaat aanpassen, staat voor de onderzoekers wel vast dat als ze het doen, wij dat waarschijnlijk kunnen zien. Een goede reden om naast de zoektocht naar biosignaturen ook onze ogen open te houden voor deze ‘technosignaturen’; signalen voor de aanwezigheid van technologisch geavanceerd en intelligent buitenaards leven. “Je hoeft geen extra inspanning te doen om naar deze technosignaturen te zoeken op het moment dat je met een telescoop al bezig bent om een planeet om andere redenen nader te karakteriseren,” merkt Schwieterman op. “En het zou adembenemend zijn als we ze vinden.”

Bronmateriaal

"Telltale greenhouse gases could signal alien activity" - University of California - Riverside
Afbeelding bovenaan dit artikel: ThankYouFantasyPictures from pixabay (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd