Alpha Centauri bestaat niet meer

Vanaf nu gaat de ster die met deze naam werd aangeduid door het leven als Rigil Kentaurus.

Rigil Kentaurus is één van de 227 sterren die nu officieel een naam hebben gekregen. Het betekent dat sommige bekende namen – zoals Alpha Centauri A – van het toneel verdwijnen, terwijl anderen – zoals Proxima Centauri – juist gehandhaafd worden.

IAU
Het is het werk van de Working Group on Star Names (WGSN), onderdeel van de International Astronomical Union (IAU). De werkgroep werd in mei van dit jaar in het leven geroepen om een groot aantal sterren een officiële naam te geven. En dat was zeker geen overbodige luxe. Tot voor kort hadden namelijk slechts veertien sterren een officiële naam.

Informeel
De nadrukt ligt hierbij op het woordje ‘officieel’. Want mensen geven al jarenlang informeel namen aan sterren. Veel culturen rondom de wereld hebben de afgelopen eeuwen namen gegeven aan de helderste sterren. Veel namen die we vandaag de dag nog gebruiken, vinden hun oorsprong in het Grieks, Latijn en Arabisch. Andere namen zijn wat recenter – in de negentiende en twintigste eeuw – bedacht. Sommige van die namen – zoals Alpha Centauri – zijn door de jaren heen heel gangbaar geworden. Maar de namen blijken soms ook heel verwarrend te zijn. Sommige sterren hadden meerdere informele namen of namen die op verschillende manieren gespeld werden. En weer andere namen werden voor meerdere sterren gebruikt. De werkgroep is in het leven geroepen om meer duidelijkheid te scheppen. “Aangezien de IAU al namen geeft aan exoplaneten en hun moedersterren, wordt het als noodzakelijk gezien om de namen die in het verleden aan sterren werden gegeven te catalogiseren en vast te stellen welke namen vanaf nu officieel zijn,” stelt voorzitter van de WGSN, Erik Mamajek.

Richtlijnen
Maar hoe besluit de IAU nu welke naam officieel wordt? Daar zijn wel richtlijnen voor. Zo heeft de werkgroep een voorkeur voor korte namen die uit één woord bestaat. Daarnaast hebben ook namen die hun oorsprong vinden in de astronomie of het werelderfgoed een voorsprong.

En nu zijn dus de eerste 227 sterren van een officiële naam voorzien. In de toekomst zal de werkgroep naar verwachting nog veel meer sterren van een officiële naam voorzien.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd