Alleen maar echte mensen op Facebook

 PSYCHOLOGIE  Sociale netwerksites als Facebook, LinkedIn en het Hollandse Hyves zijn een fijne etalage om uzelf met uw kennis, ervaring en alles wat u bezighoudt te etaleren. Uit onderzoek blijkt nu dat we dat zonder enige idealisering doen. Dus geen gephotoshopte profielfoto, opgekrikt cv en schijnbaar sociaal leven. Nee..alles is echt.

Voor onderzoeker en psycholoog Sam Gosling kwam die eerlijkheid als een donderslag bij heldere hemel. “Ik was verbaasd over de resultaten, omdat vrijwel iedereen aanneemt dat mensen hun profielen gebruiken om zichzelf te promoten.” Neem bijvoorbeeld de profielfoto’s. Uit het onderzoek blijken deze heel natuurgetrouw te zijn. “Dat komt óf omdat mensen niet eens proberen om er goed uit te zien of omdat ze het wel proberen en daar niet in slagen.”

Met dit onderzoek komt het doel van netwerksites in een ander daglicht te staan. “De resultaten suggereren dat sociale netwerken online er niet zo zeer zijn om een positieve draai te geven aan de profieleigenaar,” redeneert Gosling. “De netwerken vormen enkel een ander medium om echte, sociale interactie mogelijk te maken. Een beetje zoals de telefoon.”

De onderzoekers onderzochten 236 profielen in de Verenigde Staten en Duitsland. Ze stelden diverse vragen om hun echte persoonlijkheid en de manier waarop de netwerkers het liefst bekend zouden staan vast te stellen. Vervolgens werden die twee resultaten met het profiel vergeleken. Extraverte mensen bleken het best kloppende profiel te hebben. De neurotische mensen bleken hun profiel het meest op te pimpen om anders over te komen. Dat laatste bevestigt eerder onderzoek waarin naar voren kwam dat neuroticisme moeilijk te ontdekken is, omdat de neuroot slechts weinig van zichzelf laat zien.

Volgens Gosling verklaart de eerlijkheid van de netwerkers de populariteit van sites als Facebook. “Ik denk dat de mogelijkheid om je persoonlijkheid eerlijk te laten zien op twee manieren bijdraagt aan de populariteit van online sociale netwerken. Ten eerste kunnen profieleigenaren anderen laten zien wie ze zijn en door dat te doen wordt hun basale behoefte om door andere gekend te worden bevredigd. Daarnaast betekent het ook dat profieleigenaren het idee hebben dat ze de informatie die ze op de profielen lezen kunnen vertrouwen. En daarmee groeit ook hun vertrouwen in het systeem.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd