Alle runderen stammen van één kleine kudde af

Nieuw onderzoek wijst erop dat alle hedendaagse runderen afstammen van één kudde die in het Nabije Oosten leefde.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Molecular Biology and Evolution. Ze baseren hun conclusies op DNA.

DNA
De onderzoekers bestudeerden de botten van gedomesticeerde runderen die in Iran werden teruggevonden. De runderen leefden zo’n 10.500 jaar geleden. In die tijd had jagen en verzamelen net plaats gemaakt voor de landbouw en veeteelt en niet lang daarvoor waren ook de runderen gedomesticeerd. Ondanks de ouderdom van de botten zijn de onderzoekers er toch nog in geslaagd om DNA aan de resten te onttrekken.

Vergelijken
Het DNA van de oude runderen werd vergeleken met dat van moderne runderen. Met behulp van computersimulaties achterhaalden de onderzoekers hoe de verschillen in DNA ontstaan waren. Hieruit blijkt dat de verschillen in DNA enkel konden ontstaan als een kleine groep wilde oerossen (ongeveer tachtig exemplaren) gedomesticeerd werd.

Verrassing
En dat is verrassend, zo moet onderzoeker Mark Thomas bekennen. “We weten uit archeologische opgravingen dat de wilde voorouders van de moderne runderen – oerossen genoemd – veelvuldig in Azië en Europa voorkwamen, dus er was voldoende gelegenheid om ze te vangen en te domesticeren.” Alhoewel het niet gemakkelijk moet zijn geweest om deze oerossen te vangen en ervoor te zorgen dat ze de mens van dienst konden zijn.

Het rund is overigens niet het enige dier dat afkomstig is uit het oosten. Ook ander vee – bijvoorbeeld geiten, varkens en schapen – werd voor het eerst in het Nabije Oosten gedomesticeerd.

Bronmateriaal

"DNA traces cattle back to a small herd domesticated around 10,500 years ago" - UCL.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Ambersky235 (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd