Algen vormen serieus antwoord op het grote energievraagstuk

algen

Biobrandstof gemaakt van algen is een serieus antwoord op het wereldwijde energievraagstuk. Dat tonen onderzoekers aan. Algen kunnen een groot deel van de energie die de mensheid nodig heeft, leveren.

De onderzoekers bestudeerden micro-algen en waren met name geïnteresseerd in hun productiviteit wereldwijd. Wat leverden die algen nu precies op en kunnen algen met die opbrengst in het achterhoofd werkelijk een oplossing voor het steeds dringendere energievraagstuk zijn? “Ons doel was niet om de bestaande literatuur te weerleggen, maar om een grondiger, accurater en realistischer assessment van de huidige wereldwijde microalgen-oogst te produceren,” legt onderzoeker Jeff Moody uit.

Indrukwekkend
Moody en zijn collega’s gebruikten daarvoor onder meer groeimodellen van algen. Aan de hand van die modellen en meteorologische gegevens van meer dan 4300 plaatsen wereldwijd achterhaalden ze de potentiële microalgen-productie van dit moment. “Onze resultaten waren behoudender dan die in de huidige literatuur,” vertelt onderzoeker Jason Quinn. “Maar toch waren de cijfers indrukwekkend.”

WIST U DAT…

…de meeste biobrandstoffen allesbehalve groen zijn?

9400 liter
Per acre per jaar blijken algen zo’n 9400 liter aan biobrandstof te kunnen leveren. Ter vergelijking: in het geval van sojabonen gaat het om 181 liter per acre per jaar. Maïs levert 68 liter per acre per jaar op. “Bovendien vragen sojabonen en maïs om bebouwbaar land dat vervolgens niet gebruikt kan worden voor het produceren van voedsel. Microalgen kunnen geproduceerd worden in niet-bebouwbare gebieden die ongeschikt zijn voor de landbouw.”

Maar is het genoeg om aan de vraag naar energie te voldoen? Het onderzoek laat in ieder geval zien dat algen een groot deel van het energievraagstuk kunnen oplossen. Landen als Brazilië, China, Canada en de VS zouden door algen te kweken op plekken die ongeschikt voor het verbouwen van voedsel zo’n dertig procent van hun benodigde energie kunnen produceren. “Dat is een indrukwekkend percentage voor hernieuwbare energie,” stelt Moody. “Onze resultaten rechtvaardigen de investeringen in de technologie en infrastructuur die nodig is om biobrandstof uit algen tot een levensvatbare bron van brandstof te maken.”

Bronmateriaal

"Algae biofuel can help meet world energy demand, researchers say" - Utah State University (via Physorg.com)
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Honeywell (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd