‘Alcohol eist jaarlijks 2,8 miljoen levens’

Alcohol speelt een rol in bijna 1 op de 10 sterfgevallen onder mensen tussen 15 en 49 jaar oud, aldus nieuw onderzoek.

Dat een teveel aan alcohol slecht is voor de gezondheid, weten we eigenlijk allemaal wel. Maar onderzoekers komen in een nieuwe studie gepubliceerd in The Lancet met de onomwonden cijfers. Zo drinkt wereldwijd 1 op de 3 mensen alcohol, wat gelijk is aan 2,4 miljard mensen. Echter is alcohol een toonaangevende risicofactor voor ziekte en sterfte. Zo is 2,2 procent van de sterftegevallen onder vrouwen te wijten aan alcohol gerelateerde gezondheidsproblemen. Onder mannen gaat het om 6,8 procent van de sterftegevallen.

Gezondheidsproblemen

Een teveel aan alcohol kan een tal van gezondheidsproblemen met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan de nadelige effecten op organen en weefsels. Daarnaast kan te veel alcohol leiden tot verwondingen of vergiftiging. Bovendien kun je afhankelijk worden van alcohol, wat leidt tot frequente dronkenschap, zelfbeschadiging en geweld.

Onderzoek
Voor dit onderzoek werden er gegevens gebruikt uit 694 studies om te achterhalen hoe vaak alcohol wereldwijd wordt genuttigd. Daarnaast bogen de onderzoekers zich over 592 studies waaronder 28 miljoen mensen om de gezondheidsrisico’s van alcohol tussen 1990 en 2016 in 195 landen in kaart te brengen.

Risicofactor
En uit de bevindingen blijkt bijvoorbeeld dat alcoholgebruik wordt gerangschikt als de op zes na belangrijkste risicofactor voor vroegtijdig overlijden. En voor mensen in de leeftijdscategorie tussen de 15 en 49 jaar oud was alcohol zelfs de belangrijkste risicofactor. In deze leeftijdsgroep gaat het gepaard met tuberculose, verkeersongevallen en zelfbeschadiging. Voor mensen van 50 jaar en ouder was kanker een belangrijke oorzaak van alcohol gerelateerde sterfgevallen.

Hartziekten
Sommige studies hebben gesuggereerd dat kleine hoeveelheden alcohol voor bepaalde hartziekten of diabetes goed kan zijn. Maar toch raden de onderzoekers uit de nieuwe studie dit af. “Hoewel eerdere studies onder bepaalde omstandigheden een positief effect van alcohol vonden, hebben wij geconstateerd dat de nadelige gezondheidsrisico’s niet opwegen tegen de voordelen,” stelt hoofdauteur Max Griswold. “Vooral de sterke associatie tussen alcoholgebruik en het risico op kanker, verwondingen en infectieziekten compenseert het positieve effect dat alcohol kan hebben voor hartziekten.” Daarnaast wijst de onderzoeker erop dat wat vaak begint met één glaasje per dag, snel kan uitgroeien tot meer.

Drinkpatroon
In de studie vergeleken de onderzoekers ook verschillende landen met elkaar. Zo blijkt dat het grootste aantal alcoholdrinkers in Denemarken wonen (95,3% van de vrouwen en 97,1% van de mannen). Het minst wordt alcohol in Pakistan en Bangladesh genuttigd. Kijken we naar het geslacht, dan drinken de mannen in Roemenië het meeste alcohol en de vrouwen in Oekraïne (respectievelijk 8,2 en 4,2 glaasjes per dag). Mannen in Pakistan en vrouwen in Iran dronken het minst (respectievelijk 0,0007 en 0,0003 glaasjes per dag).

De onderzoekers winden er geen doekjes om: volgens hen is hoe minder alcohol hoe beter. “De conclusies van deze studie zijn duidelijk en ondubbelzinnig: alcohol is een groot mondiaal gezondheidsprobleem,” stelt wetenschapper Robyn Burton. Volgens de onderzoekers is het van essentieel belang dat er een sterk alcoholcontrolebeleid wordt doorgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van hogere accijnzen op alcohol of controles op de beschikbaarheid ervan. Deze maatregelen zouden helpen om de consumptie van alcohol wereldwijd terug te dringen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd