Afrikaanse wilde honden beslissen heel democratisch of ze op jacht gaan

Ze vullen vanzelfsprekend geen stembiljet in, maar laten hun stem horen door te niesen.

Dat Afrikaanse wilde honden regelmatig niesen, is al een tijdje bekend. Maar gedacht werd dat ze gewoon hun luchtwegen vrij maakten. Niemand had verwacht dat de nies onderdeel uitmaakt van een democratisch stemsysteem. En toch is het zo, zo schrijven onderzoekers in het blad Proceedings of the Royal Society B. Ze baseren zich op observaties van Afrikaanse wilde honden in Botswana.

Kort voor Afrikaanse wilde honden op jacht gaan, komen ze – na een rustperiode – altijd weer even bij elkaar. “Ik wilde dat collectieve gedrag beter begrijpen,” vertelt onderzoeker Neil Jordan. “En het viel me op dat de honden niesten terwijl ze zich klaarmaakten om te gaan.” Wat kon dat betekenen? Om dat te achterhalen, bestudeerden de onderzoekers 68 van deze samenkomsten van vijf verschillende roedels. Hun bevindingen zijn verrassend. “Hoe meer er geniest werd, hoe waarschijnlijker het was dat de roedel vertrok en ging jagen. De nies doet dienst als een soort stemsysteem,” vertelt Jordan.

En dat is nog niet alles. Want het onderzoek wijst tevens uit dat er niet altijd evenveel stemmen gehoord hoeven te worden alvorens er besloten wordt om al dan niet te gaan jagen. Als het dominante mannetje en vrouwtje uit een roedel aanschoven bij de bijeenkomst en op jacht wilden gaan, waren er maar een paar nies-geluiden nodig om de roedel daadwerkelijk op gang te brengen. “Maar als het dominante paar er niet bij was, waren meer niesen nodig – ongeveer tien – alvorens de roedel vertrok,” vertelt onderzoeker Reena Walker. Het suggereert dat er een x aantal stemmen nodig is, wil de stemprocedure goedgekeurd worden. En dat aantal benodigde stemmen verandert, afhankelijk van wie er tijdens de samenkomst aanschuift. Dat wijst er weer op dat niet elke stem even zwaar telt.

Bronmateriaal

"Something to sneeze about: democratic voting in African wild dog packs" - University of New South Wales

Afbeelding bovenaan dit artikel: Charlesjsharp (via Wikimedia Commons)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd