Afrikaanse olifant is gebaat bij goed onderwijs

afrikaanse olifant

Onderzoek van de Wageningen Universiteit wijst erop dat Afrikaanse olifanten meer hebben aan goed onderwijs dan aan de uitbreiding van natuurgebieden.

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze de olifantenverspreiding en dichtheid bestudeerden. Uit het onderzoek blijkt dat natuurlijke factoren (bijvoorbeeld waterbeschikbaarheid) het beste de verspreiding over het Afrikaanse continent kunnen verklaren. Maar de dichtheid (het aantal olifanten per vierkante kilometer) is beter te verklaren door te kijken naar menselijke factoren. Zo is de dichtheid in gebieden met veel corruptie, slechte scholing en een slechte economie kleiner. Ook in landen waar de natuur slecht beschermd wordt, komen per vierkante kilometer minder olifanten voor, zo schrijven de onderzoekers in het blad Biological Conservation.

WIST U DAT…

…recent onderzoek erop wijst dat Afrikaanse olifanten recordbrekende grootgrondbezitters zijn?

Het onderzoek is heel interessant. Het wijst er namelijk op dat we voor de bescherming van olifanten verder moeten kijken dan overheden nu doen. Niet alleen natuurlijke factoren (een veilig leefgebied, voldoende water) zijn belangrijk: ook sociaal-economische factoren spelen een rol. Sterker nog: de onderzoekers stellen dat er meer van goed onderwijs en een goede sociaal-economische ontwikkeling afhangt van van het opzetten van nieuwe natuurgebieden, het vergroten van bestaande natuurgebieden of het creëren van drinkplaatsen voor de Afrikaanse olifant. “Het succesvolle behoud van grote diersoorten kan wel eens afhankelijker zijn van goed onderwijs, geletterdheid, een goed bestuur en minder corruptie dan van het apart zetten van gebieden voor natuurbehoud,” schrijven de onderzoekers.

Niet de plannen die overheden opvatten om olifanten te beschermen, maar de steun en het begrip van de lokale bevolking voor die plannen, is doorslaggevend. Ook is het belangrijk dat de plannen effectief worden doorgevoerd door ambtenaren die een degelijke opleiding hebben gehad en niet corrupt zijn.

Bronmateriaal

"Afrikaanse olifant beter af in land met goed onderwijs dan met nieuwe natuur" - Wageningenur.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Ryan Poplin (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd