‘Afrika kan zichzelf en de wereld voeden’

Professor Calestous Juma beweert in zijn nieuwe boek ‘The New Harvest’ dat Afrika in een generatie tijd zichzelf en een groot deel van de wereld kan voeden. Afrika kan door te investeren en te moderniseren in theorie in relatief korte tijd uitgroeien tot een belangrijke voedselproducent. De resultaten van Juma’s onderzoek worden vandaag aan de Afrikaanse leiders gepresenteerd.

De voedselproductie is de afgelopen tientallen jaren wereldwijd enorm gegroeid. Behalve in Afrika. Daar is de voedselproductie sinds 1960 zelfs met tien procent teruggelopen. Juma wijt dat aan een tekort aan investeringen, want Afrika heeft de potentie wel.

Investeren
De onderzoeker wijst erop dat in Afrika genoeg landbouwgrond voorhanden is. Een deel daarvan wordt nu niet gebruikt. Zijn advies aan de Afrikaanse leiders? Gebruik de middelen die er zijn en investeer in een moderne landbouwsector.

Modern
Volgens Juma houden zo’n zeventig procent van de Afrikanen zich bezig met de landbouw. Tegelijkertijd lijden 250 miljoen Afrikanen honger. Die tegenstelling kan worden opgeheven door een beter georganiseerde aanpak. De overheden moeten daarom investeren in wegen, irrigatie en energie. Boerenbedrijven moeten moderner worden en biotechnologie en genetische manipulatie moet waar nodig een kans krijgen.

WIST U DAT…

…de genen van het Afrikaanse vee verloren dreigen te gaan?

Denken
De belangrijkste verandering is een andere manier van denken, zo meent Juma. “Je kunt de landbouw in een gebied moderniseren door simpelweg wegen aan te leggen, zodat je zaad in kan voeren en de gewassen kunt wegbrengen. De ministers die zich met wegen bezighouden, zijn echter niet geïnteresseerd in het verbinden van het platteland. Ze zijn vooral geïnteresseerd in het verbinden van stedelijke gebieden.”

Yam
Met name gewassen die nu al veel in Afrika verbouwd worden, hebben de toekomst, vertelt Juma. Gierst, cassave, sorgo en yam bijvoorbeeld. De productie daarvan kan best verhoogd worden.

Juma erkent dat er ook problemen zijn. De klimaatverandering bijvoorbeeld. Maar veranderingen bieden ook mogelijkheden. “Bomen als de broodboom groeien normaal gesproken in het Pacifische gebied, maar kunnen nu in Afrika geïntroduceerd worden, want deze bomen zijn veel beter bestand tegen de klimaatverandering.” Of Afrikaanse leiders ook iets in de aanpak zien? De tijd zal het leren.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd