Accent bepaalt hoe we tegen mensen aankijken

Mensen zijn geneigd om anderen te beoordelen op het accent. Dat blijkt uit een studie van Duitse psychologen. Mensen met een accent worden eerder beoordeeld op hun uitspraak dan op hun uiterlijk. In sommige gevallen kan dat positief zijn, maar het onbewuste proces zorgt er ook voor dat stereotyperingen en vooroordelen gemakkelijker voet aan wal krijgen.

De wetenschappers zetten een experiment op waarin proefpersonen uitspraken aan mensen moesten toewijzen. De mensen zagen er of typisch Duits of typisch Italiaans uit. Toen de proefpersonen geschreven teksten aan de mensen moesten toewijzen, letten ze heel erg op het uiterlijk. Toen ze het accent van de mensen hoorden, werd het uiterlijk minder belangrijk.

Taal
En dat is verrassend. Wetenschappers dachten namelijk altijd dat mensen onbekenden ten allen tijde in eerste instantie op hun uiterlijk beoordeelden. Dat blijkt onjuist. Taal – of beter gezegd: accent – is ook belangrijk.

WIST U DAT…

…vissen middels een geheime taal met elkaar praten?

Complex
Dat is ergens logisch. In zekere zin zegt een accent natuurlijk meer dan het uiterlijk van mensen. De manier waarop anderen praten, geeft ons een beeld van diens sociale omstandigheden en helpt ons om diegene in een bepaald hokje te duwen. “Het gebeurt spontaan en helpt ons om de complexe wereld te begrijpen en te versimpelen,” vertelt onderzoeker Tamara Rakic.

Maar bij zo’n versimpeling van de feiten ligt het gevaar van stereotypering op de loer. Iemand met een bepaald accent wordt gemakkelijker in een hokje gedrukt ook als dat hokje eigenlijk niet bij diegene past.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd