‘Aboriginals leefden al 50.000 jaar eerder in Australië dan gedacht’

Een nieuwe vondst suggereert dat men er al zo’n 120.000 jaar geleden arriveerde.

De onderzoekers baseren zich onder andere op schelpen en stenen die ze vonden in Moyjil, een archeologische vindplaats in de staat Victoria in Australië. Tot nu toe dacht men dat de Aboriginals 65.000 jaar geleden hun intrede in Australië deden. Maar als de opgravingen in Moyjil inderdaad van menselijke oorsprong blijken te zijn, duwt dit de komst van mensen op het Australische continent met een slordige 50.000 jaar terug.

Overblijfselen
Onderzoeker John Sherwood zegt het volste vertrouwen te hebben dat de resten door mensen achtergelaten zijn. “De vindplaats bevat overblijfselen van schelpdieren, krabben en vissen,” zegt Sherwood. Ook troffen de onderzoekers er houtskool en zwart geblakerde stenen aan. En alles samen lijkt dat aardig op een kampvuurtje waar men eten klaarmaakte.

Wist je dat…

…de Aboriginals zich niet door het dorre binnenland lieten afschrikken? Onderzoek wijst uit dat ze zich al snel in het binnenland vestigden.

Leeftijd
De onderzoekers bogen zich over de resten en stelden dat de schelpen en stenen zo’n ongeveer 120.000 jaar oud waren. “Dat is ongeveer twee keer de huidige aanvaarde leeftijd van de aankomst van mensen op het Australische continent,” zegt Sherwood. Volgens de onderzoekers zou dit de hele geschiedenis van de menselijke migratie op z’n kop gooien. Zo zou dit ook de tijdlijn veranderen waarop moderne mensen zich vanuit Afrika begonnen te verplaatsen.

Bewijs
Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat de overblijfselen in Moyjil daadwerkelijk op een menselijke oorsprong duiden. Dat komt mede doordat de onderzoekers geen stenen gereedschap, of menselijke resten hebben gevonden die elke twijfel voor eens en voor altijd uit de wereld zouden helpen. “We erkennen de noodzaak voor het vinden van hard bewijs op de vindplaats,” geeft ook Sherwood toe. “Maar we zijn het er allemaal over eens dat het beschikbare bewijs niet overtuigend aantoont dat de plek op een natuurlijke wijze ontstaan is.”

De onderzoekers kijken nu naar andere wetenschappers in de hoop dat zij nog meer over de archeologische vindplaats kunnen ontraadselen. “We hebben nu de expertise van andere onderzoekers nodig die met gespecialiseerde technieken kunnen achterhalen of de resten inderdaad door mensen gecreëerd zijn,” aldus Sherwood.

Bronmateriaal

"Archaeological dig could show life in Oz is 50,000 years older than first thought" - Deakin University

Afbeelding bovenaan dit artikel: "Pixabay"

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd