Aarde vaker geraakt door mega-asteroïde dan gedacht

Nieuw onderzoek wijst erop dat de aarde enkele miljarden jaren geleden zeker 70 keer een enorme asteroïde-inslag heeft doorgemaakt.

De onderzoekers baseren die conclusie op een analyse van oude gesteenten. In die gesteenten troffen ze een soort bolletjes die ongeveer net zo groot zijn als zandkorrels aan. Het zijn de bewijzen voor een inslag. Wanneer een enorme asteroïde op aarde inslaat dan worden gesmolten druppels de ruimte in geslingerd. Later vallen de inmiddels hard geworden druppels op aarde en vormen deze bolletjes.

Dinosaurus
De asteroïde-inslag die 65 miljoen jaar geleden plaatsvond en het einde van de dinosaurussen inluidde, is misschien wel het bekendste voorbeeld van zo’n grote inslag. Maar dit onderzoek wijst erop dat deze niet op zichzelf staat. Asteroïden die net zo groot of groter waren dan de asteroïde die 65 miljoen jaar geleden op aarde insloeg, kwamen miljarden jaren geleden veel vaker dan gedacht op aarde neer.

WIST U DAT…

…een meteorietinslag aards leven kan verplaatsen?

Zeventig keer
“De lagen (met daarin de bolletjes die getuigen van asteroïde-inslagen, red.) spreken van een intense periode van bombardementen op aarde,” stelt onderzoeker William Bottke. In de periode tussen 3,8 en 1,8 miljard jaar geleden werd de aarde zeker zeventig keer door asteroïden met een diameter van tien kilometer of groter geraakt.

Verhuizing
Het onderzoek onderschrijft een andere theorie die direct verklaart waar al die asteroïden vandaan kwamen. Zo’n 4,5 miljard jaar geleden bevonden de planeten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus zich in een andere baan om de zon. Vier miljard jaar geleden begonnen ze zich naar hun huidige baan te begeven. Die verandering werd ingegeven door de zwaartekracht. De onderzoekers zijn er tamelijk zeker van dat die verhuizing resulteerde in een bombardement van kometen en asteroïden in het gehele zonnestelsel. Ze maakten een model met daarin een centrale rol voor de oude asteroïdengordel. Ze keken wat er zou gebeuren als de banen van grote planeten veranderden. En zo ontdekten ze dat het binnenste deel van de gordel minder stabiel werd en heel wat asteroïden in de richting van de maan en de aarde zou slingeren.

Het bombardement heeft wel enige tijd geduurd. Mogelijk vonden de laatste inslagen die het resultaat waren van deze verhuizing zo’n twee miljard jaar geleden plaats.

Bronmateriaal

"NASA Scientists Find History of Asteroid Impacts in Earth Rocks" - NASA.gov
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Don Davis / NASA.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd