Aarde moet 100.000 jaar herstellen van klimaatverandering

Als overheden er niet in slagen om de CO2-uitstoot te beperken dan heeft de aarde mogelijk 100.000 jaar of meer nodig om van de klimaatverandering te herstellen. Dat concluderen onderzoekers in een verklaring die de Geological Society onlangs uitgaf. Ze baseren hun conclusie op eerdere klimaatveranderingen waar de aarde ook vele tienduizenden jaren van moest bekomen.

De onderzoekers gaan in hun verklaring in op vragen die velen van ons bezighouden. Enkele voorbeelden: Wat is klimaatverandering en hoe weten geologen daarvan? Waarom is er reden tot zorg? Is een plotselinge klimaatverandering al eens eerder voorgekomen? En: zijn er recente voorbeelden van een snelle klimaatverandering?

Niet de eerste keer
Middels de vragen zetten de onderzoekers uiteen dat klimaatverandering van alle tijden is, maar dat de gevolgen ervan niet onderschat moeten worden. De wetenschappers wijzen op de klimaatverandering die in het Pleistoceen optrad: het werd kouder en het ijs nam rap toe. Daarbij daalde de zeespiegel maar liefst 120 meter. En in interglacialen (perioden tussen ijstijden in) stegen de temperaturen met 3 tot 5 graden Celsius. Dat leverde een zeespiegelstijging van zo’n vier tot negen meter op.

CO2
De onderzoekers wijzen het CO2 unaniem als de schuldige aan. Ze wijzen erop dat er al eens eerder net zoveel CO2 in de atmosfeer zat als vandaag. Dat leverde toen een temperatuurstijging van 2 tot 3 graden Celsius op en het water kwam tien tot 25 meter hoger te staan.

In de komende eeuwen zal de uitstoot van koolstof door het verbranden van olie, gas en kool onverminderd hoog of zelfs hoger zijn, zo menen de onderzoekers. Resultaten van eerdere klimaatveranderingen suggereren dat dit een temperatuurstijging van minstens vijf tot zes graden Celsius oplevert. Het herstel van het klimaat kan – als er geen maatregelen worden genomen – wel eens 100.000 jaar of langer duren.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd