Aarde herbergt mogelijk wel twee miljard soorten

Als we ze allemaal willen kennen, moeten we er nog >1000 keer meer ontdekken dan we tot op heden gedaan hebben.

Bijna dagelijks worden er nieuwe soorten ontdekt. En elke onderzoeker concludeert na elke nieuwe ontdekking dat er zeer waarschijnlijk nog veel meer onbekende soorten op ontdekking wachten. Maar hoeveel valt er nu heel concreet nog te ontdekken?

Nieuwe schatting
In een nieuw paper komen onderzoekers met een nieuwe schatting. En die suggereert dat er nog heel wat werk aan de winkel is voor biologen. De aarde zou namelijk grofweg 2 miljard soorten herbergen. En dat betekent dat we er nog meer dan 1000 keer meer moeten ontdekken dan ons tot op heden gelukt is. Dat is te lezen in het blad The Quarterly Review of Biology.

Verdeling
Het onderzoek suggereert bovendien dat de verdeling van het aantal soorten op aarde er heel anders uitziet dan eerder werd gedacht. Zo namen onderzoekers aan dat de meeste soorten op aarde tot de insecten gerekend moeten worden. Maar de nieuwe studie laat zien dat bacteriën – als we kijken naar het aantal soorten dat er onderscheiden kan worden – de dominante groep vormen.

Dit is natuurlijk niet het eerste onderzoek dat inschat hoeveel soorten er op aarde zijn. Eerdere schattingen liepen uiteen van 2 miljoen of minder tot één triljard. Ook over de verdeling van die soorten lopen de meningen uiteen, zo laat dit figuur zien. Afbeelding: Brendan B. Larsen, Elizabeth C. Miller, Matthew K. Rhodes, and John J. Wiens.

Hoe komen de onderzoekers tot die conclusies? Ze begonnen met een eerdere aanname die stelde dat er wereldwijd zo’n 6,8 miljoen soorten insecten te vinden zijn. Die aanname werd – op basis van DNA-sequenties die suggereren dat er veel meer verscheidenheid onder insecten is – naar boven toe bijgesteld. Er zouden zo’n 40 miljoen soorten insecten zijn. Vervolgens keken de onderzoekers naar alle organismen die met insecten geassocieerd worden, denk aan organismen die in symbiose met insecten leven of parasieten. Op basis daarvan concluderen de onderzoekers dat elke insectensoort waarschijnlijk een unieke soort mijt, rondworm en eencellige schimmel en een eencellig organisme uit de groep apicomplexa. Daarnaast zou elke insectensoort zeker tien bacteriële soorten herbergen die nergens anders te vinden zijn. En op basis van die analyse concluderen de onderzoekers vervolgens dat er twee miljard soorten op aarde te vinden zijn. En dat de bacteriesoorten daarbij het meest talrijk zijn.

Wist je dat recent onderzoek aantoonde dat er niet één, maar vier soorten giraffen zijn?

Bronmateriaal

"Inordinate Fondness Multiplied and Redistributed: the Number of Species on Earth and the New Pie of Life" - The Quarterly Review of Biology

Afbeelding bovenaan dit artikel: birder62 / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd