Aarde en maan putten uit dezelfde waterbron

aarde gezien vanaf de maan

Waar komt het water op de maan vandaan? Uit dezelfde bron als het water op aarde. Namelijk van kleine meteorieten die ons stelsel in de eerste 100 miljoen jaar na het ontstaan van ons zonnestelsel een bezoekje brachten.

Die conclusie trekken wetenschappers op basis van een analyse van stof afkomstig van de maan. Dit stof werd tijdens de Apollo 15- en Apollo 17-missie verzameld en bewijst dat het water op de maan niet afkomstig is van kometen, maar van kleine meteorieten, ook wel koolstofrijke chondrieten genoemd.

Deuterium
De onderzoekers vergeleken de verhouding van een isotopische vorm van waterstof – deuterium – in aards water met dat in water van de maan. De verhouding bleek keurig overeen te komen met de verhouding die wordt aangetroffen in chondrieten. En de verhouding bleek heel anders te zijn dan in kometen.

WIST U DAT…

Voor of na de inslag?
De maan ontstond mogelijk zo’n 4,5 miljard jaar geleden toen een enorm hemellichaam op de aarde botste. De botsing creëerde een schijf van puin rondom de aarde en daarin ontstond de maan. Wetenschappers dachten lang dat de hitte die bij deze botsing ontstond er wel voor gezorgd zou hebben dat alle waterstof en andere vluchtige elementen verdwenen zouden zijn en dat de maan dus begon als een kurkdroog hemellichaam. Maar bewijs toont aan dat de maan water bevat: zowel op het oppervlak als onder de grond. Dit onderzoek laat nu zien waar dat water vandaan komt. “De simpelste verklaring die we gevonden hebben, is dat zich op de proto-aarde op het moment van de inslag water bevond,” legt onderzoeker Alberto Saal uit. “Een deel van dat water overleefde de inslag en dat is wat we op de maan zien.” Een andere optie is dat de proto-maan en de proto-aarde kort nadat deze twee hemellichamen ontstaan waren gebombardeerd werden door dezelfde familie chondrieten.

Bron
Hoe dan ook: het water op de maan en de aarde lijkt dezelfde bron te hebben, zo stellen de onderzoekers in het blad Science. En dat wijst er maar weer eens op dat de maan (vrijwel) vanaf het begin over water beschikte.

Onduidelijk is dus nog even of de chondrieten de aarde voor de inslag bekogelden en de maan het water na de inslag cadeau kreeg. Of dat de maan en de aarde na de inslag pas met chondrieten bekogeld werden. Als toekomstig onderzoek erop wijst dat het eerste scenario klopt, dan roept dat weer nieuwe vragen op. Hoe kon het water de inslag – waarbij veel hitte vrijkwam – overleven? “We moeten terug naar de tekentafel en meer te weten komen over wat gigantische inslagen bewerkstelligen,” stelt onderzoeker James Van Orman. “En we moeten een beter beeld krijgen van de vluchtige elementen op de maan.”

Bronmateriaal

"Water On Moon, Earth Came from Same Primitive Meteorites" - Case Western Reserve University (via Sciencedaily.com)
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Bill Anders / NASA.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd