Aap in de dierentuin bezit dezelfde bacteriën als wij

Nieuw onderzoek wijst uit dat apen in gevangenschap een groot deel van de bacteriën die van oorsprong in hun spijsverteringskanaal leven, kwijtraken.

Wetenschappers trekken die conclusie nadat ze de bacteriën in het spijsverteringskanaal van twee soorten niet-menselijke primaten bestudeerden: de roodscheendoek en de mantelbrulaap. De onderzoekers vergeleken de bacteriën die in het spijsverteringskanaal van wilde roodscheendoeken en mantelbrulapen leefden met de bacteriën die bij dezelfde soorten in gevangenschap werden aangetroffen. Ook werden de bacteriën in het spijsverteringskanaal van de primaten vergeleken met de bacteriën in het spijsverteringskanaal van mensen in ontwikkelde landen.

Een nieuw setje
Uit het onderzoek blijkt dat de apen in gevangenschap bijna alle bacteriën die van nature in hun spijsverteringskanaal voorkomen, kwijtraakten. De apen in gevangenschap kregen er een nieuwe set bacteriën voor terug: vrijwel dezelfde set bacteriën die in het spijsverteringskanaal van mensen te vinden is. En deze verzameling bacteriën is aanzienlijk minder divers dan de verzameling in het spijsverteringskanaal van wilde apen.

WIST JE DAT…

…er lang gezegd werd dat we tien keer meer bacteriën dan eigen lichaamscellen bezitten? Maar dat recent onderzoek aantoont dat dat een mythe is?

Slechte zaak?
Is het een slechte zaak dat apen in gevangenschap zo’n nieuwe, minder diverse en ‘menselijke’ set microben gaan bezitten? Dat is nog onduidelijk. “Maar veel studies tonen aan dat we samen met de microben die in ons leven geëvolueerd zijn,” vertelt onderzoeker Dan Knights. “Als dat het geval is, dan is het waarschijnlijk niet goed wanneer ze ingewisseld worden voor een totaal andere verzameling microben.”

Te weinig planten op het menu
Maar waarom raken apen in gevangenschap hun oude vertrouwde bacteriën kwijt? De onderzoekers vermoedden dat het komt doordat de apen te weinig planten eten. Om te achterhalen of die hypothese klopte, bestudeerden ze de uitwerpselen van roodscheendoeken die in een soort halfslachtige gevangenschap leefden. De apen leefden in een beschermd gebied en kregen ongeveer de helft van hun voedsel van mensen. De verzameling microben in hun spijsverteringskanaal bleek precies tussen die van wilde roodscheendoeken en roodscheendoeken in dierentuinen in te zitten. Het wijst er inderdaad sterk op dat het microbioom van apen in gevangenschap verandert doordat ze te weinig planten eten.

Het onderzoek is belangrijk. Talloze onderzoeken hebben aangetoond dat de verzameling bacteriën in het microbioom van mensen in met name westerse landen door de tijd heen veranderd is. De verzameling is minder divers geworden. Hoe dat precies komt, is onduidelijk. Sommige onderzoekers denken dat het alles te maken heeft met te weinige vezels in het westerse dieet. Maar helemaal zeker weten ze dat niet. “We denken dat dit onderzoek het verband tussen een vezelrijk dieet en een divers microbioom onderstreept,” stelt Knights.

Bronmateriaal

"Monkeys in zoos have human gut bacteria" - University of Minnesota
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Art G. (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd