‘Aanwezigheid vrouw maakt groep intelligenter’

Heel veel slimme mensen vormen nog geen intelligente groep. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Een groep is als collectief pas intelligent te noemen als de interacties in de groep naadloos verlopen. En laten niet genieën, maar juist vrouwen daar nu eens heel veel positieve invloed op hebben: zij kunnen het IQ van de groep flink opkrikken.

“Dit alles zet onze notie van intelligentie weer op losse schroeven,” meent onderzoeker Anita Woolley. “Het wordt minder relevant wat een individu zelf kan doen en meer relevant wat individuen middels anderen en met behulp van technologie kunnen bewerkstelligen.”

Experiment
Woolley verzamelde 699 proefpersonen en deelde ze op in kleinere groepjes van twee tot vijf individuen. De groepen moesten opdrachten doen: puzzels oplossen, brainstormen, samen een oordeel vellen of onderhandelen.

Sociale factoren
Al snel bleek de individuele intelligentie wel een rol te spelen, maar de hoofdrol was toch weggelegd voor de sociale factoren. Groepen met meer vrouwen erin deden het vaak beter. Volgens de onderzoekers komt dat doordat vrouwen beter in staat zijn om de gemoedstoestand en gedachten van anderen te ‘lezen’. Ook bleek de cohesie in de groep en de motivatie verrassend genoeg niet te voorspellen hoe goed een groep presteerde.

Internet
De onderzoekers willen nu gaan uitzoeken welke externe factoren invloed hebben op de intelligentie van de groep. Ze zijn vooral benieuwd naar de invloed van internet – van Facebook tot MSN – op het intellect van de groep.

De onderzoekers menen dat hun onderzoek belangrijk is voor overheden, bedrijven en scholen. Door te bepalen hoe de intelligentie van een groep of orgaan toeneemt, kan men zo’n slimme groep stap voor stap vormen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd