Aanwezigheid vriend doet kind direct goed

Zowel het lichaam als de geest is er direct bij gebaat wanneer een kind een nare situatie in bijzijn van een vriend doormaakt.

Dat schrijven onderzoekers van de Concordia University in het blad Developmental Psychology. De aanwezigheid van vrienden blijkt een directe invloed te hebben op ons gevoel van eigenwaarde en het stresshormoon cortisol, zo blijkt uit experimenten.

Gevoel
De onderzoekers verzamelden een groep kinderen. De kinderen kregen de opdracht om vier dagen lang in een dagboekje hun gevoelens en ervaringen bij te houden. Ook werd er regelmatig speeksel afgenomen om te kijken hoe de stresshormonen in hun lichaam zich hielden.

WIST U DAT…

…het brein van de resusaap groeit als hij er een vriend bij krijgt?

Stresshormoon
De resultaten die het onderzoek oplevert, zijn opvallend. Uit eerdere studies was al wel gebleken dat vriendschappen ons later kunnen helpen, maar nu blijkt dat de aanwezigheid van vrienden ook een directe impact heeft. “Als een kind alleen is wanneer hij of zij problemen krijgt met een leraar of ruzie heeft met een klasgenoot dan zien we de stresshormonen toenemen en de gevoelens van eigenwaarde afnemen,” vertelt onderzoeker William Bukowski in een persbericht. Wanneer een vriend het kind bijstaat, heeft dat direct een positieve invloed op stresshormonen en het gevoel van eigenwaarde.

Het onderzoek is heel belangrijk. Zeker omdat de resultaten voortkomen uit experimenten met kinderen. “Onze lichamelijke en geestelijke reacties op negatieve gebeurtenissen die we als kind meemaken, hebben ook later in ons leven invloed.” Zo kan teveel stress de ontwikkeling van het kind dwarszitten. En een kind dat al opgroeit met een lage eigendunk blijft daar ook later last van houden.

Bronmateriaal

"What are friends for?" - Concordia.ca
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Mike (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd