Aantekeningen maken met pen of laptop? Wie slim is klimt in de pen!

schrijven

Snel een aantekening maken? Vroeger deden we dat met pen en papier, nu op onze smartphone, tablet of ultradunne laptops. En dat is een slechte zaak, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Wanneer u aantekeningen met pen en papier maakt, begrijpt u de informatie en toepassingen ervan beter.

De onderzoekers verzamelden 65 studenten en lieten ze vijf TED-talks zien. De studenten kregen de opdracht om aantekingen te maken. Een deel van de studenten deed dat op een laptop, de rest op een ‘ouderwets’ notitieblok. Na afloop van de TED-talks kregen de proefpersonen een opdracht die ze afleidde van de TED-talks. Zo werd bijvoorbeeld hun werkgeheugen getest. Zo’n dertig minuten later kregen de proefpersonen vragen over de TED-talks. Het ging dan zowel om vragen die feitelijke kennis vereisten als vragen die om inzicht in de bekeken en beluisterde materie vroegen.

De resultaten
De studenten die aantekeningen hadden gemaakt scoorden net zo goed als de studenten met pen en papier wanneer het om vragen naar feitjes ging. Maar de studenten met de laptop scoorden aanzienlijk slechter als het om inzichtsvragen ging.

WIST U DAT…

…lezen en schrijven het oude brein fit houdt?

Letterlijk
Maar hoe is dat te verklaren? De onderzoekers pakten de aantekeningen van de studenten erbij. Ze ontdekten dat de aantekeningen van laptopgebruikers meer woorden bevatten en sterker letterlijk overeenkwamen met wat tijdens de TED-talks was gezegd. Over het algemeen presteerden de studenten die meer aantekeningen maakten beter, maar dat gold ook voor studenten die meer aantekeningen maakten zonder dat er veel letterlijke overlap was tussen die aantekeningen en wat er gezegd was. “Misschien dat mensen die pen en papier gebruiken de informatie meer verwerken dan mensen die de laptop gebruiken en dus belangrijkere informatie in hun aantekeningen verwerken die ze in staat stelt om de inhoud efficiënter te bestuderen,” schrijven de onderzoekers.

Nog een keer testen
Een week na het eerste experiment kregen de proefpersonen weer vragen over de TED-talks. Kort daarvoor mochten ze nog even naar hun aantekeningen kijken. En wederom presteerden de proefpersonen wiens aantekeningen het sterkst letterlijk overeenkwamen met wat er gezegd was, het slechtst op vragen die om inzicht vroegen.

De onderzoekers realiseren zich dat mensen zelfs naar aanleiding van dit onderzoek niet snel hun laptop en tablet in zullen wisselen voor pen en papier. “De boodschap is dat mensen zich meer bewust zouden moeten zijn van hoe ze aantekeningen maken, zowel als het gaat om het medium als de strategie die ze daarvoor gebruiken,” stelt onderzoeker Pam Mueller.

Bronmateriaal

"Take notes by hand for better long-term comprehension" - Psychologicalscience.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Lucas (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd