Aantal tijgers op aarde voor het eerst in decennia gestegen

Volgens de laatste cijfers zijn er op dit moment 3890 wilde tijgers op aarde te vinden. Dat betekent dat het aantal tijgers voor het eerst in jaren is toegenomen.

Dat maakt het Wereldnatuurfonds in samenwerking met het Global Tiger Forum (GTF) bekend. De cijfers tonen aan dat het aantal tijgers op aarde voor het eerst in decennia weer toeneemt. “Dat biedt hoop en laat zien dat we de soort en de leefomgeving van de tijgers kunnen redden als overheden, lokale gemeenschappen en milieubeschermers samenwerken,” aldus Marco Lambertini, directeur-generaal van het WNF.

Tijgers behoren tot de bedreigde diersoorten en hebben met name te lijden onder stroperij en vernietiging van hun leefgebied. In 2010 – toen er naar schatting nog zo’n 3200 wilde tijgers op aarde rondliepen – besloten diverse overheden en milieubeschermers de handen ineen te slaan en te streven naar een verdubbeling van het aantal wilde tijgers. Dat betekent heel concreet dat er in 2022 6400 tijgers moeten zijn.

Dat het aantal tijgers nu voor het eerst in decennia is gestegen, doet vermoeden dat we op de goede weg zijn. Maar er is nog veel werk te verzetten. “De wereldwijde afname is een halt toegeroepen, maar er is nog steeds geen veilige plek voor tijgers,” aldus Michael Baltzer, namens WNF. Hij wijst erop dat bijvoorbeeld zuidoost-Azië nog steeds het risico loopt om zijn tijgers kwijt te raken, tenzij overheden in actie komen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd