Aantal sterke cyclonen kan zich verdubbelen

Wetenschappers waarschuwen dat de sterkste Atlantische cyclonen tegen het eind van deze eeuw twee keer zo vaak zullen voorkomen dan nu. Dat is te wijten aan de opwarming van de aarde. Het totale aantal zware stormen neemt af, maar de intensiteit en daarmee de kans op schade, neemt toe.

Het aantal meest verwoestende cyclonen zal de komende tachtig jaar met 81 procent toenemen. Het totale aantal stormen – waaronder ook de ‘kleintjes’ vallen – neemt met 28 procent af. Het netto-effect dat overblijft, is goed voor een toename van 30 procent aan schade.

“Er zullen minder stormen zijn,” vertelt onderzoeker Tom Knutson. “Maar meer van deze intense stormen en de kans op schade neemt daardoor toe.” Stormen die in de categorie vier of vijf op de schaal van Saffir-Simpson worden door de onderzoekers als intens beschouwd. Ter vergelijking: orkaan Katrina viel in de derde categorie toen zij aan land kwam. Als de lijn van de 81 procent toename in 80 jaar wordt doorgetrokken, kan geconcludeerd worden dat het aantal zware stormen aan het eind van de eeuw verdubbeld zal zijn.

Er zijn een aantal gebieden die daar – meer dan andere – last van krijgen. Zo neemt het aantal zware cyclonen met name in het gebied ten noordoosten van Cuba en ten oosten van Florida (inclusief de Bahama’s) sterk toe. En dat heeft grote gevolgen voor het toerisme en de olieproductie.

Het groeiende aantal zware stormen wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Doordat het zeewater warmer wordt, kunnen cyclonen en orkanen gemakkelijker ontstaan. Het aantal stormen neemt af, omdat de vele gebieden waar cyclonen nu ontstaan, bij het opwarmen van de aarde minder geschikt worden voor de vorming van een zware storm.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd